2017: Gerard Bakker

2017: Gerard Bakker

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2017 Gerard Bakker dr.mr. G.J.C.M. Bakker. Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoeker Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een...
1998: Herma Rappa

1998: Herma Rappa

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 1998 Herma Rappa Mr . H. Rappa. Gecombineerde functie van directeur Productgroep tegemoetkoming studiekosten en lesgelden en directeur Productgroep onderwijsdiensten, Informatie Beheer Groep....
1999: Erry Stoové

1999: Erry Stoové

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 1999 Erry Stoové Mr. E.F. Stoové. Algemeen directeur Centraal Orgaan opvang asielzoekers. ...
2000: Peter van Zunderd

2000: Peter van Zunderd

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2000 Peter van Zunderd Dhr. P. van Zunderd. Directeur-generaal EK voetbal 2000....
2001: José Hilgersom

2001: José Hilgersom

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2001 José Hilgersom Drs . J.A.M. Hilgersom. Algemeen directeur dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, gemeente Den Haag. ...
2002: Jenny Thunnissen

2002: Jenny Thunnissen

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2002 Jenny Thunnissen J. Thunnissen. Directeur-generaal Belastingdienst, ministerie van Financiën.  Thunnissen studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en na haar afstuderen in 1975 volgde een...