De eerste editie

De Vereniging voor OverheidsManagement is samen met BZK, Unie van Waterschappen, Vereniging voor Bestuurskunde, ICTU, VNG, IPO en KING in 2014 een zoektocht gestart naar de Beste Overheidsorganisatie van Nederland. Met als uiteindelijke doel de overheid inzichtelijk te maken en te verbeteren.

Winnaar 2014: Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Deze overheidsorganisatie heeft met veel lef en gedrevenheid een diepgaande verandering van haar werkwijze en cultuur doorgevoerd. Passie, trots en professionaliteit zijn in deze organisatie mooi verbonden. Dit heeft geleid tot een spectaculaire prestatieverbetering en een grote stijging in het welbevinden en de beroepstrots van de staf. En dat in een taakomgeving die grimmig, aangrijpend en taai is. Het succes is geboekt door eigentijdse mobilisatie van ‘bottom-up’  leervermogen vanuit de professionals. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de organisatie substantieel goedkoper is geworden en de kwaliteit van haar functioneren enorm is verbeterd.

De video van de eerste editie

De eerste editie in 2014 gaf gelijk aan dat er in Nederland een groot aantal kwalitatieve en mooie overheidsorganisaties bestaan die een podium verdienen. In het filmpje staan de drie beste overheidsorganisaties van deze editie.

Finalisten editie 2014

Gemeente Zaanstad
De gemeente Zaanstad kenmerkt zich als een sterke gemeente die de afgelopen jaren enorme sprongen heeft gemaakt in de fysieke en sociale ontwikkeling van de stad. Door de gedurfde ontwikkeling van het stadshart heeft de gemeente een nieuw gezicht gekregen en hebben ondernemers en burgers de stad omarmd. In zowel esthetisch als symbolisch/cultureel opzicht staan de neuzen dezelfde kant op. De interne organisatie zit goed in elkaar waardoor in de Gemeente Zaanstad met veel enthousiasme en bevlogenheid gewerkt wordt aan een leefbare gemeente. De wijze waarop de organisatie omgaat met de uitdagingen van de decentralisaties in het sociale domein kan als een voorbeeld voor Nederland gelden.
Hoogheemraadschap Noorderkwartier
Het Hoogheemraadschap heeft de afgelopen jaren op twee vlakken een grote verandering doorgemaakt. De interne organisatie is volledig dienstbaar gemaakt aan de uitvoering. Zij is slimmer en interactiever gaan werken en heeft daardoor zowel meer slagkracht gekregen.  Een organisatie die zich van oudsher richt op het in eigen huis maken en beheren van waterstaatskundige infrastructuur  heeft de dialoog met de samenleving gezocht. Medewerkers spreken met passie en enthousiasme over de nieuwe werkwijze waar samenwerking het sleutelwoord is. Maatschappelijke partners beginnen dit te herkennen en te waarderen.
Rijkswaterstaat

Dit is een internationaal toonaangevende organisatie op het gebied van water- en wegenbeheer. De organisatie heeft een geslaagde, langdurige, consequent volgehouden transitie doorgemaakt. Deze transitie vond plaats in een omvangrijke en complexe organisatie die in een breed krachtenveld moet opereren. Rijkswaterstaat heeft zich gefocust op een versterkte externe oriëntatie. Zij heeft een grotere maatschappelijke responsiviteit weten te combineren met goede bedrijfsvoering waarin innovatie en samenwerking voorop staan.