Finalist 2022: Douane

De Douane is een slimme, wendbare en maatschappelijk relevante organisatie. De efficiëntie van de organisatie is goed op orde. De organisatie is internationaal toonaangevend en pakt nieuwe opgaven en uitdagingen goed aan. Daarbij is de Douane realistisch dat ze niet alles kunnen aanpakken en soms keuzes moeten maken. Niet alleen internationaal heeft de Douane een goede positie, ook in de keten vindt er een proactieve samenwerking plaats met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de politie. Door de goede relatie met het bedrijfsleven wordt er op een andere en uitstekende manier naar de missie van de Douane gekeken. Daarnaast bleek tijdens het werkbezoek dat de medewerkers veel vrijheid krijgen om met vernieuwingen te komen. De medewerkers waren enthousiast, missie gedreven en betrokken. Bij deze vrijheid staat de veiligheid van de medewerkers altijd op nummer één.

Finalist 2022: Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut is goed bij de tijd, innoverend en professioneel. Tijdens het werkbezoek werd verteld over de goede samenwerking in de keten met de politie en het Openbaar Ministerie. Bij het NFI zijn er heel veel verschillende expertisegebieden die aan zaken worden gekoppeld, maar zich tevens verder specialiseren, en sterke verbindingen hebben met forensisch wetenschappelijke ontwikkelingen. Om door te ontwikkelen en specialistisch te blijven, leidt het NFI veelal hun eigen medewerkers op, maar lopen er ook opleidingstrajecten vanuit het NFI bij de politie zodat minder gespecialiseerd werk kan worden uitgevoerd door de politie. Op deze manier kan het NFI focussen op de ingewikkeldere zaken. Daarnaast hebben de medewerkers veel oog voor elkaar, omdat het niet niks is wat ze allemaal zien en meemaken. Iedereen behandelt elkaar en de bewijsstukken met respect.

Winnaar 2022: WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een creatieve, vernieuwende en transparante organisatie. WerkSaam streeft naar waardevol werk voor de diversiteit aan cliënten.  De vanzelfsprekendheid waarmee de focus ligt op werkgelegenheid, ondanks dat WerkSaam zich ook bezighoudt met uitkeringen, is heel bijzonder. Er is een sterke combinatie van het verzorgen van de uitkeringen en het begeleiden van cliënten naar werk. Zo is bijvoorbeeld de tozo-regeling uitgevoerd. Ook biedt WerkSaam de mogelijkheid door te stromen van cliënt naar medewerker naar coach, waardoor nogmaals het waardevolle werk blijkt. WerkSaam heeft een sterke en zichtbare positie in de regio. Bestuurders willen onderdeel zijn van WerkSaam, en bedrijven en ondernemers zoeken de samenwerking op door de goede beleidsmatige aspecten zoals de sustainable development goals. Bovendien is de rol van de medezeggenschap in deze organisatie groot.