Winnaar Hans Dijkstal Award 2021

Wil Rutten

Gemeentesecretaris gemeente Maastricht.

Wil Rutten heeft de derde Hans Dijkstal Award ontvangen. Dit is de oeuvreprijs voor topambtenaren die gedurende hun carrière een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke sector. Wil Rutten heeft de prijs ontvangen vanwege zijn indrukwekkende loopbaan, zijn betrokkenheid en persoonlijkheid en zijn passie voor en statuur binnen de publieke dienst. De prijs, een gezamenlijke toekenning door bestuur en jury van de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar, is op 18 november 2021 uitgereikt door Commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma in de Ridderzaal. Deze werd aan hem toegekend als blijk van waardering voor zijn lange staat van dienst bij provincies en gemeenten en de onorthodoxe manier waarop hij zijn werk uitvoert.

Wil Rutten is niet iemand die constant in de publiciteit staat, maar juist iemand die eigenlijk zonder roem bekend en geliefd is bij velen. Iemand die het verschil maakte, maar dat van binnenuit deed. Niet doordat hij het hardst schreeuwde, maar doordat hij de meeste volharding toonde voor dat waar hij in geloofde. Hij is een overheidsmanager met oog voor de mens achter het werk. Ook en juist als het gaat om de mensen die soms over het hoofd worden gezien. Die eigenschappen maken hem een waardig ontvanger van de oeuvreprijs.

 

De oeuvreprijs

De prijs is vernoemd naar voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens vice-premier en oud fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Hans Dijkstal. Hans Dijkstal had grote affiniteit met het ambtelijk apparaat en met politiek-ambtelijke verhoudingen en was vele jaren een zeer betrokken juryvoorzitter van de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar. Hij was een bruggenbouwer, een overbrugger van tegenstellingen en stond voor verdraagzaamheid en gelijke kansen voor iedereen. Hij heeft zich ingezet om met deze verkiezing het werk van de topambtenaren in brede kring te waarderen en te erkennen. Hij overleed in het voorjaar van 2010. De Hans Dijkstal Award moet de bekendheid bevorderen van het werk binnen de collectieve sector en van de mensen die deze functie vervullen.