Procedure

Stap 1 – Nomineer

 • Nomineer de overheidsinnovatie. Nominatieperiode start 21 maart 2023.
 • Jouw overheidsinnovatie moet een publieke functie hebben en wordt hoofdzakelijk door publiek geld gefinancierd.
 • Om de innovatie voor de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie te nomineren kun je het nominatie formulier invullen op onze website of een nominatie te sturen naar overheidsawards@vom-online.nl. 
 • Een overheidsinnovatie nomineren is mogelijk tot en met 27 juni.

Stap 2 – Inzendingvereisten

 • Na de nominatie van de kandidaat zal de VOM met u en de genomineerde organisatie, afdeling of project contact opnemen om hen uit te nodigen om een inzending te maken.
 • Om als innovatie officieel mee te doen, dien je een inzending op te sturen naar overheidsawards@vom-online.nl.
 • Deze inzending bestaat uit twee elementen:
  • Een overtuigend verhaal over jouw innovatie (maximaal 1 A4), waaruit blijkt dat jouw innovatie een voorbeeld is voor anderen. De vormgeving hiervan is open.
  • Dit overtuigende verhaal kun je verder uitwerken aan de hand van de drie dimensies en de daartoe behorende criteria. De dimensies vind je hier. Het is van belang elke dimensie voldoende te belichten. Doe dit in maximaal 7 A4, met minimaal 1,5 A4 per dimensie. Indien niet alle dimensies zijn onderbouwd, voldoet je inzending niet aan de vereisten en zal deze niet worden meegenomen in het selectieproces.
   • Voorbeeld: 1 A4 overtuigend verhaal, 2,5 A4 beschrijft waarom het een schitterende uitvinding is die werkt, 2,5 A4 over de publieke meerwaarde en 2 A4 over de inspirerende werking van deze innovatie (dus in totaal maximaal 8 A4).
   • Hint: gebruik bij de beantwoording van de dimensies ook kwantitatieve indicatoren. Denk daarbij aan indicatoren uit Vensters voor Bedrijfsvoering, Internetspiegel, onderzoeken van Elsevier, van de VNG, of uit eigen rapportages. Vermeld naast de indicatorscore ook de bron. Je bent ook in de gelegenheid om nog een filmpje of een andere bijlage mee te sturen.
   • De deadline voor het afronden en insturen van de inzending is op 14 juli.

Stap 3 – Voorselectiecommissie

 • Een voorselectiecommissie bestaande uit een afvaardiging van de gemeentes, waterschappen, het rijk, inter-bestuurlijke organisaties en het bedrijfsleven selecteert op 29 augustus in overleg met de jury de tien beste inzendingen aan de hand van de beoordelingscriteria. Hierdoor ontstaat de shortlist van de 10 beste inzendingen. Later deze week horen de kandidaten of ze door zijn naar de volgende ronde.

Stap 4 – Dragons’ Den

 • De 10 beste inzendingen worden uitgenodigd om hun innovatie te pitchen aan de jury. Daarna gaat de jury onder leiding van voorzitter, Jan van Zanen in beraad over de tien pitches en worden de drie finalisten bekend gemaakt.
 • De Dragons’ Den vindt plaats op 22 september.

Stap 5 – Werkbezoeken

 • Bij de top 3 innovaties vinden er werkbezoeken plaats op 4, 11 en 18 oktober. Een afvaardiging van de jury brengt dan op locatie een bezoek aan de finalisten. Aan de finalisten wordt gevraagd om een passend programma te organiseren waarbij de jury de innovatie beter leert kennen.

Stap 6 – Koninklijke Schouwburg

 • Uiteindelijk zal elk onderdeel meegewogen worden in het oordeel van de jury. De winnaar van de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2023 zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Koninklijke Schouwburg op 2november 2023.