2000: Peter van Zunderd

2000: Peter van Zunderd

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2000 Peter van Zunderd Dhr. P. van Zunderd. Directeur-generaal EK voetbal 2000 Peter van Zunderd was verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de betrokken ministeries, burgemeesters, korpschefs, GGD en iedereen die...
2001: José Hilgersom

2001: José Hilgersom

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2001 José Hilgersom Drs . J.A.M. Hilgersom. Algemeen directeur dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, gemeente Den Haag. José Hilgersom vervulde haar taak als manager op een betrokken en vakkundige wijze....
2002: Jenny Thunnissen

2002: Jenny Thunnissen

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2002 Jenny Thunnissen J. Thunnissen. Directeur-generaal Belastingdienst, ministerie van Financiën. Thunnissen studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en na haar afstuderen in 1975 volgde een...
2003: Roelof Kruize

2003: Roelof Kruize

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2003 Roelof Kruize R. Kruize. Algemeen directeur Dienst Waterbeheer en riolering, gemeente Amsterdam. Na zijn studie ging Roelof Kruize in 1981 aan het werk als afvalwatertechnoloog bij de Dienst Openbare Werken...
2004: Nico Laagland

2004: Nico Laagland

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2004 Nico Laagland N.A. Laagland. Directeur Sociale Inlichtingen– en Opsporingsdienst (SIOD).  De politieorganisatie was jarenlang zijn werkterrein. Nico Laagland had diverse operationele en beleidsmatige functies bij...
2005: Pieter Cobelens

2005: Pieter Cobelens

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2005 Pieter Cobelens Generaal-Majoor drs. P.W.C.M. Cobelens. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, ministerie van Defensie.  Een militair sinds jaar en dag. Pieter Cobelens ging in 1971 naar de...