2018: Emine Özyenici

2018: Emine Özyenici

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2018 Emine Özyenici drs. E.L. Özyenici MCM. Directeur Informatievoorziening en Inkoop Als directeur Informatievoorziening en Inkoop (I&I) draagt Emine Özyenici bij aan een digitaal toekomstbestendig Nederland. In...
2017: Gerard Bakker

2017: Gerard Bakker

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2017 Gerard Bakker dr.mr. G.J.C.M. Bakker. Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoeker Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een...
1998: Herma Rappa

1998: Herma Rappa

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 1998 Herma Rappa Mr . H. Rappa. Gecombineerde functie van directeur Productgroep tegemoetkoming studiekosten en lesgelden en directeur Productgroep onderwijsdiensten, Informatie Beheer Groep. Herma Rappa-Velt was de...
1999: Erry Stoové

1999: Erry Stoové

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 1999 Erry Stoové Mr. E.F. Stoové. Algemeen directeur Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Erry Stoové is een bescheiden manager. Hij laat zijn organisatie dan ook in de eer delen. De prijs ontving hij na een periode...
2000: Peter van Zunderd

2000: Peter van Zunderd

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2000 Peter van Zunderd Dhr. P. van Zunderd. Directeur-generaal EK voetbal 2000 Peter van Zunderd was verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de betrokken ministeries, burgemeesters, korpschefs, GGD en iedereen die...
2001: José Hilgersom

2001: José Hilgersom

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2001 José Hilgersom Drs . J.A.M. Hilgersom. Algemeen directeur dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, gemeente Den Haag. José Hilgersom vervulde haar taak als manager op een betrokken en vakkundige wijze....