Winnaar Overheidsmanager van het Jaar 2017

Gerard Bakker

Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een volleerd zeiler gebruikte Gerard de zware politieke en maatschappelijke tegenwind om het COA grondig te veranderen. Het veranderende speelveld is door Gerard in stelling gebracht en gebruikt om een fundamentele en duurzame transitie te maken in de manier waarop het COA samenwerkt met haar omgeving.

Gerard toonde hierin persoonlijk en energiek leiderschap. Hij is een verbindende kracht en toont lef om alle actoren samen te laten werken aan een gezamenlijk doel. Gerard heeft het vertrouwen van de medewerkers weten te bewaren door toegankelijk te blijven.  

Met zijn visie blijft Gerard zijn medewerkers motiveren om gezamenlijk het verschil te maken. Zowel in tijden van crisis als in tijden van rust heeft Gerard de organisatie weten te leiden en te bewegen. Tot slot vindt de jury het lovenswaardig dat hij in een omgeving van politieke druk en grote media aandacht de organisatie niet van haar taak heeft laten afleiden.

Finalist Overheidsmanager van het Jaar 2017

Elanor Boekholt-O’Sullivan

Met haar eigen stijl en authentieke persoonlijkheid is Elanor een inspirerende commandant van de Vliegbasis Eindhoven en een voorbeeld voor velen. Zij weet collega’s mee te nemen in haar eigentijdse visie op de rol van Defensie in de maatschappij en de organisatie die daarbij past. Elanor heeft nadrukkelijk in de wind gestaan vanwege een integriteitsvraagstuk, een melding van vermeende misstanden. Met haar charisma en energie heeft zij ondanks moeilijke beslissingen het vertrouwen van haar medewerkers gekregen en weten te behouden. Zij gaat gevoeligheden niet uit de weg en spreekt deze uit op de werkvloer, maar geeft tegelijkertijd ruimte om een droom te schetsen en de verbeelding te laten spreken.

Elanor combineert bescheidenheid met gezaghebbendheid. Zij heeft een cultuurverandering door weten te voeren, waarbij ze los van de traditionele structuren nieuw elan heeft gecreëerd. Als introverte leider stelt zij een duidelijk doel voor ogen: het klaarmaken van Defensie voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Finalist Overheidsmanager van het Jaar 2017

Irma Woestenberg

Als gemeentesecretaris van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zet Irma zich 24/7 in voor haar stad en inwoners. Irma straalt rust en eerlijkheid uit richting haar collega’s en combineert dit met een heldere strategische visie. Ze zet haar mensen in hun kracht en geeft hen ruimte om te innoveren. Irma wordt geroemd in gemeenteland, doordat zij al bijna dertien jaar lang zichzelf opnieuw blijft uitvinden en innovatieve ideeën blijft aandragen in haar gemeente. Ze heeft in die periode niet alleen de eigen organisatie tot bloei weten te brengen, maar heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het ambt van de gemeentesecretaris. Irma heeft in de wind gestaan als jarenlange pleitbezorger voor een actieve bijdrage van gemeenten in het veiligheidsdomein. Collega’s onderstrepen ook dat deze tomeloze energie ervoor heeft gezorgd dat gemeenten ook daadwerkelijk hun rol in het veiligheidsdomein op hebben gepakt. Daarnaast heeft ze als voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren (VNG), het bijzonder succesvolle traject Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen geleid (GBI).