Procedure

In bovenstaand filmpje wordt de procedurepagina stap voor stap uitgelegd. Hieronder staat alles tekstueel uitgelegd.

Procedure

Stap 1 – Nomineer

 • Nomineer jouw organisatie of de organisatie die jij wilt nomineren. Nominatieperiode start 21 maart 2023.
 • Jouw organisatie moet een publieke functie hebben en wordt hoofdzakelijk door publiek geld gefinancierd.
 • Een organisatie als geheel mag alleen meedingen. Een specifiek onderdeel van een organisatie mag in een overtuigend verhaal uitgelicht worden op 1 A4.
 • Om de organisatie voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie te nomineren, schrijf je een pitch van 140 tekens.
 • De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is geopend tot en met vrijdag 5 augustus 2022.

Stap 2 – Inzendingvereisten

 • Na de nominatie van de kandidaat zal de VOM met u en de genomineerde organisatie contact opnemen om hen uit te nodigen om een inzending te maken.
 • Om als organisatie officieel mee te doen, dient er een inzending gestuurd te zijn naar overheidsawards@vom-online.nl.
 • Deze inzending bestaat uit twee elementen:
  • Een overtuigend verhaal over jouw organisatie (maximaal 1 A4), waarin moet blijken dat jouw organisatie een voorbeeld is voor anderen. De vormgeving hiervan is open. !Het overtuigend verhaal kan worden gebruikt bij de promotie van de Verkiezingen.
  • Dit overtuigende verhaal kun je verder uitwerken aan de hand van de drie dimensies. De dimensies vind je hier. Het is van belang elke dimensie voldoende te belichten. Doe dit in maximaal 7 A4, met minimaal 1,5 A4 per dimensie. Indien niet alle dimensies zijn onderbouwd, voldoet je inzending niet aan de vereisten en zal deze niet worden meegenomen in het selectieproces.
   • Voorbeeld: 1 A4 overtuigend verhaal, 2,5 A4 een duidelijk profiel, 2,5 A4 een krachtige organisatie en 2 A4 een duidelijk maatschappelijk resultaat. (dus in totaal maximaal 8 A4)

Hint: gebruik bij de beantwoording van de dimensies ook kwantitatieve indicatoren. Denk daarbij aan indicatoren uit Vensters voor Bedrijfsvoering, Internetspiegel, onderzoeken van Elsevier, van de VNG, of uit eigen managementrapportages. Vermeld naast de indicatorscore ook de bron. Je bent ook in de gelegenheid om nog een filmpje of een andere bijlage mee te sturen.

Stap 3 – Selectiecommissie

 • Een selectiecommissie bestaande uit het projectteam Verkiezing van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) selecteert in overleg met de jury de tien beste inzendingen aan de hand van de beoordelingscriteria. Hierdoor ontstaat de shortlist van de 10 beste inzendingen.

Stap 4 – Dragon’s Den

 • De 10 beste inzendingen worden uitgenodigd om hun organisatie te pitchen aan de jury. Daarna gaat de jury onder leiding van voorzitter, Jan van Zanen in beraad over de tien pitches en worden de drie finalisten bekend gemaakt.
 • De Dragon’s Den vindt plaats op vrijdag 16 september.

Stap 5 – Werkbezoeken

 • Bij de top 3 organisaties vinden er werkbezoeken plaats. Een afvaardiging van de jury brengt dan op locatie een bezoek aan de finalisten. Aan de finalisten wordt gevraagd om een passend programma te organiseren waarbij de jury de organisatie beter leert kennen.

Stap 6 – Overheidsaward uitreiking

 • Uiteindelijk zal elk onderdeel meegewogen worden in het oordeel van de jury. De winnaar van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022 zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards op 22 november 2022.