Procedure

LET OP! In 2021 zal de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie NIET worden uitgereikt. Vanaf 2021 zal ter vervanging om het jaar de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie worden georganiseerd. Volgend jaar kunt u weer organisaties nomineren voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022.

LET OP!

De Verkiezing Beste Overheidsmanager is ieder jaar. Dus ook in 2021, 2022 en daarna.

De Verkiezing Beste Overheidsinnovatie is nieuw en om het jaar: nu in 2021 en daarna weer in 2023.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie is sinds 2020 ook om het jaar: de volgende keer in 2022, en daarna weer in 2024.

In bovenstaand filmpje wordt de procedurepagina stap voor stap uitgelegd. Hieronder staat alles tekstueel uitgelegd.

Procedure

Stap 1 – Nomineer

 • Nomineer jouw organisatie of de organisatie die jij wilt nomineren. Nominatieperiode start begin 2020.
 • Jouw organisatie moet een publieke functie hebben en wordt hoofdzakelijk door publiek geld gefinancierd.
 • Een organisatie als geheel mag alleen meedingen. Een specifiek onderdeel van een organisatie mag in een overtuigend verhaal uitgelicht worden op 1 A4.
 • Om de organisatie voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie te nomineren, schrijf je een pitch van 140 tekens.
 • Een overheidsorganisatie nomineren is mogelijk tot en met vrijdag 31 juli 2020.

Stap 2 – Inzendingvereisten

 • Na de nominatie van de kandidaat zal de VOM met u en de genomineerde organisatie contact opnemen om hen uit te nodigen om een inzending te maken.
 • Om als organisatie officieel mee te doen, dient er een inzending gestuurd te zijn naar overheidsawards@vom-online.nl.
 • Deze inzending bestaat uit twee elementen:
  • Een overtuigend verhaal over jouw organisatie (maximaal 1 A4), waarin moet blijken dat jouw organisatie een voorbeeld is voor anderen. De vormgeving hiervan is open.
  • Dit overtuigende verhaal kun je verder uitwerken aan de hand van de drie dimensies. De dimensies vind je hier. Het is van belang elke dimensie voldoende te belichten. Doe dit in maximaal 7 A4, met minimaal 1,5 A4 per dimensie. Indien niet alle dimensies zijn onderbouwd, voldoet je inzending niet aan de vereisten en zal deze niet worden meegenomen in het selectieproces.
   • Voorbeeld: 1 A4 overtuigend verhaal, 2,5 A4 een duidelijk profiel, 2,5 A4 een krachtige organisatie en 2 A4 een duidelijk maatschappelijk resultaat. (dus in totaal maximaal 8 A4)

Hint: gebruik bij de beantwoording van de dimensies ook kwantitatieve indicatoren. Denk daarbij aan indicatoren uit Vensters voor Bedrijfsvoering, Internetspiegel, onderzoeken van Elsevier, van de VNG, of uit eigen managementrapportages. Vermeld naast de indicatorscore ook de bron. Je bent ook in de gelegenheid om nog een filmpje of een andere bijlage mee te sturen.

De deadline voor het afronden en insturen van de inzending is donderdag 13 augustus 2020 om 23:59 uur.

Stap 3 – Selectiecommissie

 • Een selectiecommissie bestaande uit het projectteam Verkiezing van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) selecteert in overleg met de jury de tien beste inzendingen aan de hand van de beoordelingscriteria. Hierdoor ontstaat de shortlist van de 10 beste inzendingen.

Stap 4 – Dragon’s Den

 • De 10 beste inzendingen worden uitgenodigd om hun organisatie te pitchen aan de jury. Daarna gaat de jury onder leiding van voorzitter, Jan van Zanen in beraad over de tien pitches en worden de drie finalisten bekend gemaakt.
 • De Dragon’s Den vindt plaats op vrijdag 18 september in Utrecht.

Stap 5 – Werkbezoeken

 • Bij de top 3 organisaties vinden er werkbezoeken plaats. Een afvaardiging van de jury brengt dan op locatie een bezoek aan de finalisten. Aan de finalisten wordt gevraagd om een passend programma te organiseren waarbij de jury de organisatie beter leert kennen.

Stap 6 – Ridderzaal

 • Uiteindelijk zal elk onderdeel meegewogen worden in het oordeel van de jury. De winnaar van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal op donderdag 5 november 2020.