Finalist 2021: CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app is ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het RIVM en de GGD’en. De app laat zien dat een vlotte samenwerking tussen verschillende overheden mogelijk is. Open source ontwikkeling, zoals bij de app, heeft nog nooit op deze schaal binnen de overheid plaatsgevonden. Een traject met vele experts, ervaringsdeskundigen en burgers waarin ‘kennis van buiten’ goed is benut. Ondanks druk vanuit de politiek, de pers en het publiek heeft VWS snel een functionele en inclusieve app ontwikkeld. De app heeft een grote bekendheid in Nederland, met 5,4 miljoen downloads. Een aanmoediging voor andere overheden om via open source, gezamenlijk met medeoverheden, experts en inwoners, de dienstverlening richting de burger te verbeteren.

Finalist 2021: Het Huishoudboekje

De gemeente Utrecht heeft met het Huishoudboekje een inspirerende innovatie gedeeld. Via het Huishoudboekje helpt de gemeente bewoners bij het beheer van hun financiën. Van schuldenproblematiek naar beheersbare financiën en minder stress. Het Huishoudboekje is laagdrempelig en biedt maatwerk. Door gesprekken met deelnemers heeft de jury een duidelijk beeld gekregen van de gebruikservaring. Wij hebben gezien hoezeer het Huishoudboekje de deelnemers ontlast. De jury heeft groot respect voor de betrokkenheid en vasthoudendheid van het team achter het Huishoudboekje. Door constant leren en verbeteren, is de innovatie uiteindelijk een succes geworden. De jury is van mening dat het Huishoudboekje steun verdient, en opgeschaald kan worden in Utrecht en daarbuiten.

Winnaar 2021: XTC, daar zit een luchtje aan

Het Openbaar Ministerie is een traditionele organisatie. Innovatie wordt al snel gezien als strijdig met bestaande wettelijke kaders van strafrecht en strafprocesrecht. De innovatie van het Openbaar Ministerie ‘XTC, daar zit een luchtje aan’ is daarom zeer opmerkelijk. OM en politie helpen het publiek de geur van XTC te herkennen door verspreiding van een parfum met de kenmerkende geur van de drug. Daarmee worden burgers gestimuleerd vermoedens van XTC-labs aan te geven en dumping van gevaarlijk afval te melden. Deze overheidsinnovatie kiest een breed perspectief waarin maatschappelijke problemen rondom XTC een centrale plek hebben. Het OM laat ermee zien dat het zich openstelt voor vernieuwing van de ‘bedrijfscultuur’ en het professioneel handelen. Dat het meer wil doen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, dan toepassen van strafrecht in de rechtszaal. Met een klein budget is grote maatschappelijke waarde gecreëerd. Met media-aandacht in veertig landen, heeft het project ook internationaal impact gekregen.