Finalist 2023: GemGroReflection

Directie Stadsbeheer van de gemeente Groningen heeft beter asfalt ontwikkeld: GemGroReflection. Het is licht reflecterend en daardoor veiliger. De productie veroorzaakt ook minder CO2 dan normaal. De stad blijft eveneens koeler door deze innovatie op lokaal niveau, die breder toepasbaar is. Het is een innovatie die durf en enthousiasme uitstraalt. De innovatie is maatschappelijk ontzettend relevant in tijden van klimaatverandering. Een andere productie en werking van asfalt kan bijdragen aan klimaatadaptatie en meer duurzame steden. Het is mooi om te zien dat er expres voor is gekozen om buiten de lijntjes te kleuren. Leidinggevenden hebben lef getoond om aan ambtelijk specialist Ronald Rosman ruimte te geven om de innovatie te realiseren. Zijn passie, eigenwijsheid en doorzettingsvermogen hebben geleid tot een product dat heel concreet en tastbaar is. Dit was goed te zien tijdens het werkbezoek. De jury was onder de indruk over hoe de gemeente het voortouw nam bij deze innovatie, terwijl zo’n innovatie niet per se van hen verwacht wordt.

Finalist 2023: PHA2USE

Brabantse Delta is een van de initiatiefnemers van PHA2USE. Dit is een innovatie die bijdraagt aan oplossingen van een groot maatschappelijk probleem door samenwerking te zoeken met verschillende partijen. Tijdens het proces wordt een natuurlijke plasticvervanger (Caleyda) geproduceerd uit afvalwater. Het is een hele bijzondere samenwerking tussen verschillende waterschappen, diverse kennisinstellingen, een afvalverwerker en een technologiebedrijf. De waterschappen nemen met deze ontwikkeling hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en tevens een bedrijfsvreemde rol op hun schouders. De overheid is launching customer van de innovatie, en toeleverancier van de grondstoffen voor het produceren van een plasticvervanger. De partijen weten elkaar naadloos te vinden vanuit verschillende rollen en de ambiance onder initiatiefnemers is hartelijk. De jury vindt het heel bijzonder dat er vrijheid is gekregen om een goed product te ontwikkelen buiten de taakstelling om. De jury was onder de indruk van de impactvolle presentatie tijdens het werkbezoek in de afvalenergiecentrale in Dordrecht. De collectieve trots spatte ervan af en er was heel veel enthousiasme. PHA2USE is een hoopvolle innovatie met een mondiale uitstraling. De innovatie heeft grote mogelijkheden om op te schalen en een verdere impact te maken! 

Winnaar 2023: Zuivere Koffie

Justitieel complex Zaanstad en Social Impact Maker presenteren Zuivere Koffie. Dit is een koffiebranderij en bakkerij die gemotiveerde (ex-)gedetineerden een tweede kans biedt in het leven door het leren van een ambacht en begeleiding naar betaald werk. Daardoor benutten zij hun tijd beter ter voorbereiding op de maatschappij. Het is ongelooflijk om te zien wat er wordt gedaan bij Zuivere Koffie. De juryleden waren zeer onder de indruk van het hartverwarmende bezoek aan de koffiebranderij en bakkerij in het Justitieel Complex Zaanstad. De jury ontmoette tal van bevlogen en betrokken collega’s en gedetineerden. Het is een sociale innovatie: er is steun en perspectief voor de gedetineerden en ex-gedetineerden. Er zit een duidelijke business case achter en de innovatie is financieel rendabel. Het is mooi om te zien dat een instituut binnen justitie het heeft aangedurfd om een project als dit op te zetten, vooral in een wereld waar dit niet gemakkelijk is. Ook vindt de jury het mooi om te zien dat er wordt gewerkt aan een soortgelijk concept binnen een TBS setting en dat het concept hierdoor wordt uitgebreid, wellicht ook naar andere settings. De veel lagere recidivecijfers zijn zeer indrukwekkend.