Dimensies

Onze drie dimensies zijn het uitgangspunt waarop de inzendingen beoordeeld worden. Daarnaast moet het verhaal van de overheidsorganisaties de jury ervan overtuigen dat jouw organisatie een voorbeeld is voor anderen. Nederland heeft een goede overheid, daar mogen we trots op zijn! U kunt uw eigen of een andere overheidsorganisatie daarvoor nomineren.

De dimensies voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022

We leven in een tijd van crisissen. De corona crisis, de crisis op de huizenmarkt, de vertrouwenscrisis tussen de overheid en burger en nog veel meer. Dit vraagt dat overheidsorganisaties flexibel zijn, snel leren en verder kijken dan alleen hun eigen missie. Veel organisaties zijn hier succesvol in geweest en daar mogen we trots op zijn. Daarom zijn wij op zoek naar de Beste Overheidsorganisatie in de tijd van vandaag! De Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022 is zowel weerbaar als wendbaar is in een crisis. De organisatie is geen rotsblok, maar vindt de goede koers om te varen en doet dit op een krachtige manier. De organisatie kijkt niet alleen naar zichzelf, maar durft ook over de schutting heen te kijken.

De onderstaande dimensies worden in de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022 als leidraad gebruikt om overheidsorganisaties te beoordelen. Elke organisatie die zich wenst te nomineren wordt uitgedaagd om deze dimensies uitgewerkt en onderbouwd bij de jury aan te leveren. De drie dimensies zijn complementair aan het “overtuig ons” verhaal. De selectiecommissie en de jury kijken per organisatie naar de data die voorhanden is. De finalisten worden vervolgens door de jury bezocht tijdens een ‘werkbezoek’.

Dimensie I: Een duidelijk profiel (buitenwereld)

De organisatie is een toonbeeld van een waardevolle dienst en heeft dan ook deze reputatie. De organisatie maakt het verschil, en is uniek in haar bezigheden. Zo heeft zij heeft een duidelijk verhaal naar de buitenwereld. Dit verhaal leeft ook binnen de organisatie, en zo hebben medewerkers het gevoel van betekenis te zijn voor de maatschappij. Betrokken organisaties respecteren deze missie.

  • Criterium 1. Onderscheidend vermogen, uniciteit, of ‘uniek profiel’
  • Criterium 2. Missiegedrevenheid

Dimensie II: Een krachtige organisatie (binnenwereld)

De organisatie heeft de financiële zaken op orde. Zij is kostenbewust, betrouwbaar, transparant en houdt kosten relatief laag. Ook worden deze kosten integer en publiekelijk verantwoord. Zij is competent, deskundig en makkelijk benaderbaar. De wil om constant te willen verbeteren is aanwezig, ook als hierbij eventueel fouten gemaakt kunnen worden. Het management beschermt en stimuleert deze leercultuur binnen de organisatie.

  • Criterium 3. De basis aantoonbaar op orde
  • Criterium 4. Leervermogen
  • Criterium 5. Veerkracht

Dimensie III: Duidelijk maatschappelijk resultaat (effect)

De organisatie heeft concreet voor zich welke uitdagingen spelen in de omgeving en weet hoe zij hier professioneel op in kan springen. Het schakelen van sturen naar regisseren, verbinden, samenwerken, co-creëren en ondersteunen gaat de organisatie moeiteloos af en oogst waardering bij de stakeholders. Zij heeft een voorbeeldrol voor de maatschappij in thema’s als duurzaamheid, inclusie, digitalisering etc.

  • Criterium 6. Effectiviteit
  • Criterium 7. Maatschappelijke betrokkenheid