Winnaar 2016: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het bezoek aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  was afwisselend doordat de jury op verschillende locaties is ingelicht over een breed scala aan onderwerpen. Daarnaast was er interactie met medewerkers én met het management van de VRR. De werknemers op de kazerne spraken met hetzelfde enthousiasme over hun organisatie als de managementlaag. Innovaties komen zeker niet alleen hiërarchisch tot stand  maar werknemers krijgen echt de ruimte om invloed uit te oefenen. De VRR heeft een ambitieuze visie voor de toekomst die zich richt op het aanpassen van de organisatie op veranderingen in de maatschappij. Kenmerkend is ook de manier waarop ze rol van de organisatie ter discussie stellen. De VRR heeft net een bestuurlijk akkoord gekregen op een nieuwe manier kijken naar burgerveiligheid. Niet elke burger heeft recht op gelijke brandweerzorg maar wel op gelijkwaardige brandweerzorg. Dit is een belangrijke stap voor de VRR, en duidt op differentiatie in Veiligheid binnen de overheid. Dit geeft de brandweer de mogelijkheid om in afgelegen gebieden meer te investeren in preventie maar op hetzelfde moment op sommige andere plaatsen de aanrijtijden te verlengen. Het mogelijk maken van differentiatie tussen burgers in een van oorsprong erg conservatieve sector moet gezien worden als zeer vernieuwend en vooruitstrevend.

Finalist Dienst Uitvoering Onderwijs

Juryrapport

Het bezoek aan DUO was gestructureerd en inhoudelijk sterk. DUO wilde de jury graag uitleggen en aanleren hoe de organisatie werkt. De medewerkers van DUO zijn trots op hun organisatie. Het is een hechte gemeenschap van mensen en er is ruimte om binnen DUO je eigen pad te kiezen en jezelf te ontwikkelen. DUO stelt de klant centraal en voor iedere medewerker in de organisatie is duidelijk wat zijn/haar rol is bij het klantproces. DUO maakt van ieder klantcontact een datapunt van feedback. Dit zorgt ervoor dat DUO een permanent lerend karakter heeft ontwikkelt. De jury vond het toepassen van deze methodologie zeer lovenswaardig. De manier van werken bij DUO is intrigerend en de structuur van agile werken vernieuwend. Het bedrijfsproces wordt aan alle kanten geoptimaliseerd en DUO werkt aan opvallend veel innovaties. Er was veel moeite gedaan om de jury een overzicht te geven van alles waar DUO zich mee bezighoudt.  

Finalist Gemeente Leeuwarden

Juryrapport

De inzending van Leeuwarden was de beste die de jury gekregen heeft dit jaar.  De gemeente Leeuwarden is heel goed georganiseerd en heeft een divers landschap aan opgaven. Tijdens het werkbezoek liet Leeuwarden de jury zelf kiezen waarover ze in gesprek wilden gaan met de medewerkers van de gemeente. Deze kwetsbare opstelling is bijzonder positief bevonden. De toelichting van de medewerkers bij ieder criterium zorgde voor een volledig beeld van de werkmethoden van de gemeente. Het werd duidelijk dat medewerkers trots zijn om voor de gemeente Leeuwarden te werken en dat ze kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. De grote betrokkenheid van het personeel bij de organisatie werd duidelijk doordat ongeveer 100 verschillende personeelsleden zich hebben ingezet tijdens het werkbezoek. De gemeente Leeuwarden richt zich nu vooral op hun titel als Culturele Hoofdstad van 2018, met als hoofdthema’s Armoedebestrijding, Verbetering kwaliteit van het onderwijs en het Versterken van de economie binnen de regio. Daarnaast worden tal van inspirerende projecten met burgers opgezet in de gemeente.  De gemeente Leeuwarden is een actieve, enthousiaste en betrokken organisatie.