Finalist 2019: Het CJIB

Het CJIB heeft in de afgelopen jaren een mooie en relevante cultuuromslag gemaakt van een meer technocratisch incassobureau naar een ‘klantvriendelijke’ dienstverlener. De dienstverlening wordt geoptimaliseerd door samen met ketenpartners te kijken naar de verwachtingen vanuit de maatschappij. Het profiel naar buiten toe is sterk verbeterd als gevolg van concrete positieve resultaten, zoals het ‘debt alert’, het telefonisch innen en de daling van het aantal klachten. De organisatorische focus ligt op ‘operational excellence’, met een indrukwekkende graad van automatisering en een persoonsgerichte aanpak van de burger of eigenlijk groepen burgers. Dit komt onder andere tot uiting in een maatwerkbenadering die rekening houdt met de leefsituatie van cliënten, en een begrijpelijke manier van communiceren. De jury was onder de indruk van de toenemende 5 aandacht voor innovatie, die het CJIB goed heeft weten neer te zetten in het innovatielab. Ook illustreerden initiatieven als het ‘employablity center’ en de regio samenwerking Noord-Nederland de toenemende aandacht voor de ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers. Het CJIB is goed op weg om inclusie op de werkvloer te implementeren. De organisatie heeft bewezen in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling te hebben doorgemaakt met steeds meer concrete resultaten.

Winnaar 2019: Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een indrukwekkende en tastbare transformatie doorgemaakt. Van een klassiek dienstenmodel naar netwerkmodel, van spelbepaler naar een van de spelers in complexe krachtenvelden. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Spoorpark, wat is gerealiseerd op basis van een burgerinitiatief, het grootste burgerinitiatief van Nederland. Bij de gemeente is sprake van een brede en systematische beweging om te werken vanuit concrete opgaven. Dit gebeurt op een doortastende manier, waar experimenten en het opzoeken van grenzen worden gecombineerd met een data-gedreven werkwijze. In de afgelopen jaren is de gemeente Tilburg in de misdaadmeter van het AD gedaald van plek 3 naar plek 24. Medewerkers en inwoners van de gemeente zijn tevreden. De jury was onder de indruk van de manier waarop de gemeente de ontwikkeling van haar medewerkers vormgeeft. De leergang ‘Urban Professional’, met een focus op effectief samenwerken met partners in de stad, is hier een mooi voorbeeld van. De lokale dienstverlening wordt gewaardeerd met gemiddeld een 8,4, enkele jaren geleden was dit nog een 6,8. De organisatie is er goed in geslaagd om de jury niet alleen te overtuigen van de positieve ontwikkelingen die de gemeente in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, terwijl de opgaven onverminderd complex en uitdagend zijn, maar ook van de zichtbare resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt.

Finalist 2019: ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet van Nederland, zowel qua infrastructuur, als capaciteitsmanagement. Iedere dag werken zo’n 4.500 mensen door het hele land voor ProRail om ervoor te zorgen dat 1,2 miljoen reizigers en 110.000 ton goederen op tijd op hun bestemming aankomen. In de afgelopen jaren heeft de organisatie een terechte ‘spoortrots’ ontwikkeld. ProRail weet steeds beter om te gaan met het complexe speelveld aan ketenpartners en het realiseren van gezamenlijke doelen. De jury was onder de indruk van de grote verbeterslag die zij zichtbaar heeft gemaakt, vooral in de uitvoering van grote projecten. De complexe opgave rondom de ontwikkeling van spoorgebied Driebergen-Zeist is hier een goed voorbeeld van. Stations worden omgebouwd tot prettige verblijfplaatsen die landelijk ingepast worden. Dit gebeurt in goed overleg met de omgeving, waarbij omwonenden en andere betrokkenen meegenomen worden in het gehele proces. ProRail heeft mooie resultaten geboekt op het vlak van punctualiteit. In 2018 werd op het Nederlandse spoor de hoogste reizigerspunctualiteit ooit gereden. ProRail zoekt continu naar innovatieve oplossingen om het spoor veiliger, betrouwbaarder en duurzamer te maken en daarmee storingen en vertragingen te voorkomen. Vanwege de vele afhankelijkheden, zoals van de NS, andere aanbieders en vervoerders, is en blijft dit een uitdagende opgave.