Overheidsmanager van het Jaar 2021

Cor Burgmeyer

Directeur Uitvoering Klant en Service van het UWV

Toen in de eerste weken van de Coronacrisis de NOW-regeling snel moest worden opgetuigd, vroeg dat veel van de medewerkers van het UWV. Onder grote druk zowel van de tijd als de maatschappij zetten Cor en zijn medewerkers zich tomeloos in om de NOW-regeling vorm en inhoud te geven.

Om waar mogelijk ondernemers ondersteuning te bieden in deze moeilijke periode. Dat zorgde voor veel waardering, en soms ook voor een kritische reactie. Cor wist in deze tijd zijn medewerkers te sterken en te ondersteunen, en tegelijkertijd het doel te realiseren zonder daarbij zijn bredere rol uit het oog te verliezen.

Dat is kenmerkend voor de veerkrachtige leiderschapsstijl van Cor als directeur Uitvoering Klant en Service, ook buiten de Corona-tijd: hij is een manager met hart voor de medewerkers en de missie van de organisatie, die hij niet uit het oog verliest in de waan van de dag.