De Award

De VOM zet samen met BZK, ICTU, IPO, NPD, UvW, VB en VNG Realisatie de zoektocht naar de Beste Overheidsorganisatie van Nederland integraal voort. Deze award moet een reeks verschillende verkiezingen samenbrengen tot dé geïntegreerde prijs voor de beste overheidsorganisatie van Nederland. De Verkiezing draagt bij aan transparantie en kennisdeling. Want we kunnen zo veel van elkaar leren! Waarom zouden we goede ideeën en initiatieven voor ons zelf houden? Daarnaast enthousiasmeert deelname aan de Verkiezing en ontstaat er een positieve sfeer binnen een organisatie als je trots bent op hetgeen wat jij gepresteerd hebt!

Wie mogen er mee doen?

Alle overheidsorganisaties kunnen zich kandidaat stellen voor deze verkiezing. Denk aan ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, zelfstandig bestuursorganen en agentschappen. Het is belangrijk dat jouw organisatie een publieke functie heeft en hoofdzakelijk door publiek geld word gefinancierd. Om overheidsorganisatie zo eerlijk mogelijk te jureren, worden teams en/of organisatieonderdelen niet meegenomen in de nominatie. Een organisatie als geheel mag alleen meedingen. Ben of ken je de beste overheidsorganisatie van het jaar?

Futuregov

Bekijk de inzendingen uit voorgaande jaren hier op futuregov.nl! Futuregov is een database die de inzendingen bevat van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en van de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Het systematisch toegankelijk maken van deze waardevolle informatie draagt bij aan een klimaat waarbinnen een open gesprek kan worden aangegaan over het verbeteren van overheidsorganisaties en overheidsinnovaties.

Beoordeling

De organisaties worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

1. De inzending;

– met een overtuigend verhaal;
– een uitwerking van de drie dimensies;
– en (evt.) relevante bijlages.

2. Pitch over jouw organisatie.

3. Het jurywerkbezoek.

Tijdspad 2024

  1. Opening Verkiezing: 2 april;
  2. Sluiting Verkiezing: 21 juni;
  3. Bekendmaking Shortlist top 10: 10 september;
  4. Dragon’s Den bijeenkomst: 27 september;
  5. Jurywerkbezoeken: in oktober;

De winnaar wordt bekend gemaakt op de avond van de Overheidsawards: 19 november in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag!