Editie 2017

De finalisten van 2017 zijn: Stadsregio Parkstad Limburg, Staatsbosbeheer en Waterschap Brabantse Delta. Deze organisaties waren dé voorbeelden van organisaties die publieke meerwaarde creëren. Deze finalisten zijn gekozen uit 180 unieke genomineerde organisaties. Het afgelopen jaar zijn de inzendingen verder geprofessionaliseerd. Het is de organisatie van de Verkiezing opgevallen dat de organisaties steeds meer waarde hechten aan het belang van de verkiezing. Dit is te zien aan het stijgende aantal aanmeldingen en de kwaliteit van de inzendingen.

Finalist 2017: Stadsregio Parkstad Limburg

Stadsregio Parkstad Limburg laat als geen ander zien hoe je door samenwerking complexe vraagstukken en uitdagingen kan aanpakken. Dit doen zij door middel van te initiëren, faciliteren en stimuleren. Dit gebeurt zowel regionaal als grensoverschrijdend. Stadsregio Parkstad Limburg heeft laten zien ondernemend en veerkrachtig te zijn. Ondernemend door grote infrastructurele projecten samen met partners uit zowel de private als publieke sector van de grond te stampen. Veerkrachtig doordat zij anticiperen op nieuwe situaties en behoeften die vanuit de regio. Parkstad heeft probleem van de bevolkingskrimp terug weten te brengen door met externe partners afspraken aan te gaan voor een vitalere leefomgeving. Het faciliteren van regionale samenwerking en interbestuurlijke samenwerking is één van de grote uitdagingen waar het Nederlandse openbaar bestuur voor staat.

Winnaar 2017: Staatsbosbeheer

De winnende organisatie is een toonbeeld van een publieke instelling die midden in de samenleving staat. De bijdrage van de Rijksoverheid is in 2013 met 70% gekort. Dit heeft Staatsbosbeheer gedwongen samenwerking tot in het hart van de organisatie te verankeren. De organisatie is gaan nadenken over hun eigen roots en de verbondenheid met het werkveld en hoe deze ontwikkelingen samen te bewerkstelligen zijn. Staatsbosbeheer beschermt het groene erfgoed van Nederland op een duurzame manier en met oog op toekomstige generaties. Vroeger stond het beschermen van de natuur centraal. Tegenwoordig zijn beleven en benutten samen met het beschermen de basiswaarden van de organisatie. Door slim gebruik te maken van schaarse grondstoffen draagt staatsbosbeheer bij aan de circulaire economie en verwezenlijken ze social return door samenwerkingen aan te gaan met onder andere Reclassering Nederland, zorginstellingen en werkvoorziening instanties. Deze organisatie is een toonaangevend voorbeeld van hoe overheden zich opnieuw aan het uitvinden zijn om zich aan te passen aan de 21e eeuw.

Finalist 2017: Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is een moderne overheidsorganisatie die midden in de samenleving staat. Het waterschap vindt de juiste balans tussen belangen van samenleving, milieu, economie, efficiency en effectiviteit. Hierbij staat duurzaamheid voorop. Het waterschap besteedt bij uitstek tijd aan een actieve betrokkenheid van de omgeving. Brabantse Delta staat dichtbij de klant. Zij gebruiken social media  en voeren keukentafelgesprekken om het speelveld in kaart te brengen. Hierdoor sluiten zij zo goed mogelijk aan op de wensen van de burger. De werkfilosofie van Brabantse Delta kenmerkt zich door de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen. Hierdoor krijgen medewerkers de ruimte, in ruil hiervoor wordt persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid van hen gevraagd. Deze nieuwe manier van werken heeft ervoor gezorgd dat de organisatie is getransformeerd van een bureaucratische, hierarchisch gestructureerde werkomgeving naar een open en transparante organisatie.