Editie 2018

De finalisten van 2018 zijn: Rechtbank Rotterdam, Waterschap Aa en Maas en Gemeente Heerhugowaard. Deze organisaties waren dé voorbeelden van organisaties die publieke meerwaarde creëren. Het is de organisatie van de Verkiezing opgevallen dat de organisaties steeds meer waarde hechten aan het belang van de verkiezing. Dit is te zien aan het stijgende aantal aanmeldingen en de kwaliteit van de inzendingen.

Finalist 2018: Gemeente Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard is een vooruitstrevende gemeente die de ambitie heeft om “Topdienstverlener” te zijn. De waardering van inwoners voor de gemeente is hoog. De Heerhugowaardse cultuur stond in het teken van “denken in kansen”, gecombineerd met vraaggericht handelen, openheid, flexibiliteit, inventiviteit en gewoon doen. De gemeente is koploper in de energietransitie door zich in te zetten voor zonne- en windenergie, en weet tevens het energieverbruik terug te dringen. Tijdens het werkbezoek was de energie van medewerkers voelbaar, zij vertelden met passie over de behaalde successen. Heerhugowaard biedt medewerkers de ruimte zelf beslissingen te nemen, of het nu sociaal beleid, gladheidsbestrijding of werkgelegenheid betreft. Ook samenwerkingspartners spraken tijdens het bezoek met veel lof over de gemeente.

 

Finalist 2018: Rechtbank Rotterdam

De Rechtbank Rotterdam kenmerkt zich door een “platte structuur” met korte lijnen, met slechts één leidinggevende laag tussen bestuur en medewerkers. De cultuur is sterk gericht op voortdurend experimenteren en er wordt ruimte geboden aan medewerkers. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat de rechtbank echt ‘Rotterdams’ is, want praktisch, probleemoplossend en resultaatgericht. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde Rotterdamse regelrechter, een rechter die kleine geschillen op een innovatieve manier oplost tegen relatief lage kosten. Ketenpartners en samenleving worden nauw betrokken bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. De rechtbank past zich voortdurend aan op de wensen die spelen in de maatschappij, zo wordt de rechtsvinding van de rechtbank gezien als ‘dienstverlening op maat’, waarbij maatwerk en procedurele rechtvaardigheid centraal staat in plaats van het strak toepassen van regels.

 

Winnaar 2018: Waterschap Aa en Maas

Aa en Maas is een zelfbewuste overheidsorganisatie die een aantoonbare doorwerking heeft met vele bewezen resultaten in de praktijk. Zo heeft het Waterschap mooie stappen gezet in de digitale transitie, met onder meer een eigen data-lab, waarin de innovatiekracht vanuit de organisatie wordt aangevuld met data-scientists en samenwerkingen van buiten. Verder vult Aa en Maas haar maatschappelijke taak anders in, door van handhavende overheid te veranderen naar een partner voor inwoners en bedrijven waar elkaars belangen in duurzame structurele samenwerkingsprojecten resulteren. Bovendien stapt de organisatie in slimme netwerken en coalities, gericht op innovatie en leren. Ook heeft het Waterschap Aa en Maas laten zien dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de cultuur en het HRM- beleid. Er is veel ruimte en stimulans voor ontwikkeling. Het personeel was dan ook erg enthousiast en gedreven tijdens het werkbezoek.