Let op! Dit jaar is er geen Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar! Dit jaar zal de Verkiezingen voor Beste Overheidsorganisatie 2022 en Overheidsmanager plaatsvinden. 

Vanaf 2021 organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Deze verkiezing zal jaarlijks afwisselend worden georganiseerd met de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. In samenwerking met verschillende partners wordt gezocht naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. De verkiezing heeft tot doel kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers. Juryvoorzitter en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen begeleidt de jury en de voorselectie commissie in hun zoektocht naar de beste overheidsinnovatie en zal de winnaar bekendmaken tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in het najaar. 

Aan de uitreiking van deze nieuwe innovatieprijs gaat een uitgebreid selectieproces vooraf.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VOM  hebben de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) gevraagd om een leidraad op te stellen voor de beoordeling van beste Overheidsinnovatie van het jaar 2021. Het algemene doel van de verkiezing is om nadrukkelijk aandacht te geven aan (het belang van) innovaties binnen de publieke sector.

Wat is een overheidsinnovatie?

Een overheidsinnovatie heeft verschillende kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn dat een succesvolle overheidsinnovatie heeft zich bewezen, gaat altijd over toegevoegde publieke waarde, wordt (h)erkend en ervaren door burgers op een zo direct mogelijke wijze en is een inspiratie voor anderen. 

Er is uit eerder genoemde samenwerking tussen de BZK, de VOM en VB een leidraad tot stand gekomen met drie dimensies, waar verscheidene criteria aan gekoppeld zijn. Een verdere toelichting vindt u op de pagina over de dimensies van de overheidsinnovatie.

Futuregov

Bekijk de inzendingen uit voorgaande jaren hier! Futurgov is een database die de inzendingen bevat van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en van de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Het systematisch toegankelijk maken van deze waardevolle informatie draagt bij aan een klimaat waarbinnen een open gesprek kan worden aangegaan over het verbeteren van overheidsorganisaties en overheidsinnovaties.

Beoordeling

De overheidsinnovaties worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

1. De inzending;

– met een overtuigend verhaal;
– een uitwerking van de drie dimensies;
– en (evt.) relevante bijlages.

2. Pitch over jouw innovatie.

3. Het jurywerkbezoek.

Tijdspad 2021

  1. Start nominatie periode: 1 maart 2021
  2. Sluiting nominatie periode: 16 juni
  3. Deadline afronden inzending en bekendmaking Longlist: 1 juli
  4. Voorselectiecommissie overleg en keuze Shortlist: 1 september (kandidaten worden later deze week ingelicht)
  5. Dragon’s Den bijeenkomst: 17 september
  6. Jurywerkbezoeken: 6, 13 en 20 oktober.

De winnaar wordt bekend gemaakt op de avond van de Overheidsawards: 18 november in de Ridderzaal in Den Haag!