2020: Esther Lieben

2020: Esther Lieben

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2020 Esther Lieben E. Lieben. Commandant Brandweer Haaglanden / Directeur Veiligheidsregio Haaglanden. Als directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden geeft Esther Lieben haar medewerkers de ruimte om maatwerk te...
2019: Sylvo Thijsen

2019: Sylvo Thijsen

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2019 Sylvo Thijsen Ir. S. Thijsen. Directeur Staatsbosbeheer Toen Sylvo Thijsen bij Staatsbosbeheer begon, stapte hij midden in het zware weer. Staatsbosbeheer stond aan de vooravond van een krimpopdracht en stond het...
2018: Emine Özyenici

2018: Emine Özyenici

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2018 Emine Özyenici drs. E.L. Özyenici MCM. Directeur Informatievoorziening en Inkoop Als directeur Informatievoorziening en Inkoop (I&I) draagt Emine Özyenici bij aan een digitaal toekomstbestendig Nederland. In...
2017: Gerard Bakker

2017: Gerard Bakker

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2017 Gerard Bakker dr.mr. G.J.C.M. Bakker. Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoeker Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een...
1998: Herma Rappa

1998: Herma Rappa

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 1998 Herma Rappa Mr . H. Rappa. Gecombineerde functie van directeur Productgroep tegemoetkoming studiekosten en lesgelden en directeur Productgroep onderwijsdiensten, Informatie Beheer Groep. Herma Rappa-Velt was de...
1999: Erry Stoové

1999: Erry Stoové

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 1999 Erry Stoové Mr. E.F. Stoové. Algemeen directeur Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Erry Stoové is een bescheiden manager. Hij laat zijn organisatie dan ook in de eer delen. De prijs ontving hij na een periode...