Winnaar Overheidsmanager van het Jaar 2022

Nanette van Schelven

Nanette is met verve de voorvrouw van de Douane. Ze is als geen ander in staat om de douane extern te vertegenwoordigen en dat komt doordat ze de organisatie (en haar medewerkers) tot in de haarvaten kent. Wat haar als manager uniek maakt, is haar vaardigheid om op alle borden te schaken. Ze heeft in uitdagende tijden aandacht voor de medewerker en aandacht voor de opdracht, maar verliest de visie nooit uit het oog. Daarnaast positioneert Nanette de Douane ook als lerende organisatie door duurzame uitwisselings- en samenwerkingsverbanden in te richten met andere diensten die in het verlengde van hun opdracht werken. Nanette straalt trots uit voor de successen en een reflectieve toewijding voor de uitdagingen van de Douane. Dit alles maakt haar niet alleen het boegbeeld van de Douane, maar ook het boegbeeld van een baanbrekend bestuurder!

Finalist Overheidsmanager van het Jaar 2022

Christien Bronda

Christien is als gemeentesecretaris van Groningen een zeer benaderbare manager die aandacht heeft voor al haar medewerkers, van jong tot oud. Christien weet haar werknemers te inspireren met haar sprankelende enthousiasme voor de gemeente en de uitdagingen waarmee de gemeente te maken heeft. Door haar eigen intrinsieke motivatie weet ze anderen aan de opgaven te verbinden. Niet alleen binnen de organisatie, maar juist ook daarbuiten. Sommige problemen kan de stad Groningen niet alleen oplossen en hiervoor zoekt Christien dan ook actief de samenwerking op met andere partijen op. Ook buiten de gebaande paden. Als de organisatie verandert maakt zij haar medewerkers daar onderdeel van door persoonlijk met hen in gesprek te gaan. Met haar open houding en de bereidheid om altijd een extra stap te zetten, is ze echt een baanbrekende manager!

Finalist Overheidsmanager van het Jaar 2022

Theodor Kockelkoren

Wanneer je als organisatie een opgave krijgt in een gevoelig dossier als de gaswinning in Groningen, heb je een voorman nodig die de balans weet te vinden tussen de belangen van burgers en andere stakeholders. Op een eerlijke manier treedt Theodor Kockelkoren, als inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, letterlijk naar voren om het gesprek te voeren met de mensen die de impact voelen van het overheidsbeleid. Echt contact met burgers geeft hem noodzakelijk inzicht om zijn werk te kunnen doen, waarbij hij ook open aangeeft dat de overheid niet tegemoet kan komen aan al hun wensen. Deze manier van werken zorgt voor een unieke vertrouwensrelatie tussen burger en overheid in een moeilijke kwestie. Een relatie waarin overheid en burger, hoewel ze het niet altijd met elkaar eens zijn, toch de samenwerking vinden op de zoektocht naar een duurzame oplossing. Een inspiratie voor de overheid en een baanbrekende manier om de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid te herstellen!