Procedure

Procedure

In het bovenstaande filmpje wordt het nominatieproces van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar uitgelegd. Maar je kunt ook hier de benodigde informatie teruglezen.

 

Het thema: ‘Baanbrekend besturen’

Als de corona crisis ons iets heeft laten zien, is het wel dat maatschappelijke opgaven zich zowel voor individuele burgers als de samenleving als geheel niet langer aan de grenzen van afzonderlijke overheidsinstellingen houden. Door deze periode van crisis zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en belangrijke innovaties versneld doorgevoerd. Het is van groot belang dat we de komende jaren niet terugkeren naar het ‘oude normaal’, maar juist de geleerde lessen en verbindingen borgen. Niet alleen in crisistijd, maar ook daarbuiten.

De Overheidsmanager van het Jaar 2022 is daarom iemand die in het aangaan van een maatschappelijke opdracht over grenzen heen kijkt. Hij of zij ziet de veelzijdige vraag vanuit de samenleving en gaat deze opdracht samen met andere organisaties of bestuurders aan. Hij/zij stuurt op grensverleggende samenwerking met het maatschappelijk effect als kompas. De overheidsmanager van het jaar 2022 is een baanbrekend bestuurder!

 

Inzendingsvereisten

Er zijn drie inzendingsvereisten waaraan moet worden voldaan als je een overheidsmanager wil nomineren:

  1. Een vragenlijst;
  2. Een betoog van 1 A4 waarin je uitlegt waarom jouw overheidsmanager dé manager van het jaar 2021 moet worden.
  3. Het CV van de kandidaat (let op: dit moet de kandidaat zelf aanleveren).
  • Tip: in het betoog moet duidelijk worden waarom de kandidaat een voorbeeld is voor anderen en waarom de kandidaat binnen het thema van dit jaar past.
  • Tip: betrek meerdere collega’s bij het maken van de inzending. Gebruik waar mogelijk testimonials.   

Het is van belang om aan alle drie de inzendingsvereisten te voldoen. Indien dit niet het geval is, zal deze nominatie niet worden meegenomen in het selectieproces. De deadline voor de nominatie en het aanleveren van de vragenlijst en betoog is vrijdag 1 juli 2022. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een CV, want we hebben zijn/haar CV nodig bij het selecteren van de shortlist begin juli.

 

Wie mogen er meedoen?

Alle managers werkzaam bij publieke organisaties met een publieke functie gefinancierd door publiek geld kunnen worden genomineerd.

Let op! De kandidaat wordt beoordeeld op de behaalde resultaten binnen zijn of haar huidige functie. De kandidaat is het liefst circa twee jaar werkzaam binnen de huidige functie.

Beoordeling

De kandidaat wordt beoordeeld op de volgende punten:

  • Is de inzending compleet? Is aan de inzendingsvereisten voldaan?
  • Hoe goed past de manager binnen het thema van dit jaar?
  • Voldoet de manager aan de criteria?

De winnaar van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2022 zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in november 2022.