Procedure

Procedure

In het bovenstaande filmpje wordt het nominatieproces van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar uitgelegd. Maar je kunt ook hier de benodigde informatie teruglezen.

 

Het thema: ‘Tussen Systeem en Maatwerk’

Regels zijn er binnen de overheid om de publieke zaak in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat ambtenaren een houvast hebben waarop ze kunnen terugvallen. Maar bij het oplossen van publieke vraagstukken en crisissituaties passen regels niet altijd. Wat doe je als de regels even niet passen binnen de werkelijkheid en de situatie om een nieuwe of andere aanpak vraagt? 

De Overheidsmanager van 2020 is iemand die maatwerk ruimte durft te geven en goed inspeelt op onverwachte (crisis) situaties. Hij/zij stimuleert het besef dat het effect van het handelen van belang is, ook als dat betekent dat je af en toe buiten de lijntjes moet denken en doen. Tegelijkertijd is de overheidsmanager er zich ook van bewust dat maatwerk niet altijd nodig is. De manager weegt maatwerk af tegenover meerdere doelen en kan de keuze naar anderen toe verantwoorden. 

 

Inzendingsvereisten

Er zijn drie inzendingsvereisten waaraan moet worden voldaan als je een overheidsmanager wil nomineren:

  1. Een vragenlijst;
  2. Een betoog van 1 A4 waarin je uitlegt waarom jouw overheidsmanager dé manager van het jaar 2020 moet worden.
  3. Het CV van de kandidaat (let op: dit moet de kandidaat zelf aanleveren).
  • Tip: in het betoog moet duidelijk worden waarom de kandidaat een voorbeeld is voor anderen en waarom de kandidaat binnen het thema van dit jaar past.
  • Tip: betrek meerdere collega’s bij het maken van de inzending. Gebruik waar mogelijk testimonials.   

Het is van belang om aan alle drie de inzendingsvereisten te voldoen. Indien dit niet het geval is, zal deze nominatie niet worden meegenomen in het selectieproces. De deadline voor het aanleveren van het betoog en de vragenlijst is woensdag 1 juli 2020. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een CV, want we hebben zijn/haar CV nodig bij het selecteren van de shortlist begin juli.

 

Wie mogen er meedoen?

Alle managers werkzaam bij publieke organisaties met een publieke functie gefinancierd door publiek geld waar de complexiteit van de opgave ervoor heeft gezorgd dat de manager zijn of haar excellente kwaliteiten heeft kunnen tonen.

Let op! De kandidaat wordt beoordeeld op de behaalde resultaten binnen zijn of haar huidige functie. De kandidaat hoeft niet een minimaal of maximaal aantal jaren werkzaam te zijn binnen de huidige functie. De jury moet kunnen zien dat de kandidaat resultaten heeft geboekt binnen de huidige functie. 

 

Beoordeling

De kandidaat wordt beoordeeld op de volgende punten:

  • Thema;
  • Inzending (criteria);
  • Gesprek met jury;
  • Jurybezoek.

De winnaar van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal op donderdag 5 november 2020.