Jury

Jan van Zanen

Burgemeester Den Haag (voorzitter)

Marc Allessie

Directeur Ambtenaar en Organisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Jan Herman de Baas

Gemeentesecretaris Arnhem

Reneé Bergkamp

Provinciesecretaris bij de provincie Noord-Holland en Voorzitter van het bestuur van Skal Biocontrole

Michelle Kamis

Senior Opgavemanager Werken en Ontmoeten Gemeente Den Haag (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022)

Astrid Schulting

Gemeentesecretaris/algemeen directeur bij Gemeente Westerkwartier

Piet Sennema

Secretaris-directeur Waterschap Aa en Maas (Aa en Maas winnaar 2018)

Mirko Noordegraaf

Vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) Universiteit Utrecht & Voorzitter VB

Marieke van Wallenburg

Directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties