Jury

Jan van Zanen

Burgemeester Den Haag (voorzitter)

Jan Herman de Baas

Algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Yasmin Brewster

Jongerenconsulent bij Stroomopwaarts (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020)

Arjen Littooij

Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond (VRR winnaar 2016)

Marcel Meijs

Gemeentesecretaris gemeente Tilburg (gemeente Tilburg winnaar 2019)

Mirko Noordegraaf

Vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) Universiteit Utrecht & Voorzitter VB

Piet Sennema

Secretaris-directeur Waterschap Aa en Maas (Aa en Maas winnaar 2018)

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer winnaar 2017)

Marieke van Wallenburg

Directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties