Dit jaar verwelkomen wij ook Tanachia Ashikali – assistent professor aan de universiteit Leiden – als nieuw jurylid bij de verkiezing ‘Overheidsmanager van het jaar’. In deze voorstelronde vertelt zij ons meer over haar rol als jurylid.


Waarom vind jij de verkiezing ‘Overheidsmanager van het jaar’ belangrijk?

Publieke managers staan met hun medewerkers in voor belangrijke maatschappelijke opgaves door o.a. de klimaatverandering, globalisering, polarisering en een steeds grotere afstand tussen burger en overheid. In een dergelijke turbulente omgeving, moeten publieke managers hun medewerkers blijven inspireren, faciliteren en stimuleren om publieke waarden te realiseren. Dit is niet gemakkelijk gezien de vaak conflicterende en soms abstracte publieke waarden die gevoed worden door allerlei politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daar mogen publieke managers best een blijk van waardering voor krijgen via deze award. Daarnaast maakt deze award inzichtelijk wat publiek leiderschap is waar ook anderen van kunnen leren.

Waar ga jij als jurylid op letten bij het kiezen van de overheidsmanager van het jaar?

Het thema dit jaar is ‘Met Passie en Plezier voor de Publieke Zaak’ waar ook verschillende criteria aan gekoppeld zijn. Hierbij zal ik dus kijken hoe een manager daaraan bijdraagt via hun publiek leiderschap. Te denken valt aan het motiveren van medewerkers en betekenis geven aan het werk door het uitdragen van een duidelijke visie. Kijkend naar de criteria valt ook op dat er verschillende aspecten van inclusief leiderschap daarin terugkomen. Zo gaat om je bescheiden op te stellen, authentiek zijn, maar ook om het herkennen van divers talent van individuen en teams, het stimuleren van samenwerking en een open cultuur creëren waarin je kunt leren. Met mijn expertise rond leiderschap en inclusiviteit hoop ik dan ook dat te kunnen herkennen bij genomineerde managers.

Hoe werk jij binnen jouw eigen organisatie met passie en plezier voor de publieke zaak?

Als universitair docent bij de Universiteit Leiden, het Instituut Bestuurskunde en als research fellow bij het Leiden Leadership Centre komt dat op verschillende manieren naar voren. In mijn onderwijs gaat het dan vooral om de interactie met studenten en hen te motiveren en hun talenten te herkennen en verder te ontwikkelen. Met mijn onderzoek naar leiderschap en inclusiviteit gaat het vooral om het verder ontwikkelen van een nog onderbelicht thema in de Bestuurskunde. Via het Leiden Leadership Centre zet ik mij daarnaast ook in om wetenschap en praktijk te verbinden, door het geven van lezingen, workshops en het vertalen van het wetenschappelijke onderzoek wat wij doen naar praktische handvatten voor publiek managers om daar uiteindelijk ook maatschappelijke impact mee te creëren.

 

Ken jij een overheidsmanager die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu!