De finalisten van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’ voor 2019 zijn bekend. Tien overheidsorganisaties hielden in het Parnassos Cultuurcentrum in Utrecht een pitch voor de jury, onder leiding van juryvoorzitter Jan van Zanen: “De jury had weer veel te kiezen dit jaar. Veel ideeën afkomstig uit tal van organisaties en uit alle windstreken van het land. Daaruit kozen we drie voorbeelden die laten zien hoe veelzijdig de overheid is. Mooi om te zien hoe gedreven, hoe oplossingsgericht en vindingrijk de ambtenaren zijn.”

Na uitvoerig overleg heeft de jury gekozen voor: Centraal Justitieel Incasso Bureau, Gemeente Tilburg en ProRail. Deze organisaties gaan met elkaar de strijd aan in de finale, die op 19 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal.


Juryrapport CJIB

Het CJIB is getransformeerd van een administratieve organisatie voor het innen van boetes naar een overheidsbrede dienstverlener op het gebied van incasso’s. Maatschappelijk verantwoord handhaven staat hierbij centraal. Samen met de betrokkenen bedenkt het CJIB een persoonsgerichte tenuitvoerlegging, zodat iemand zijn boetes kan betalen. De dienstverlening wordt geoptimaliseerd door samen met ketenpartners te kijken naar de verwachtingen vanuit de maatschappij. Goede voorbeelden hiervan zijn het innovatielab, virtuele assistent ROOS en het Debt alert. Dit alles heeft er mede voor gezorgd dat het aantal klachten in 2018 met 10% is afgenomen. De jury was erg onder de indruk van de manier waarop het CJIB zich inzet om inclusie op de werkvloer te implementeren.

Juryrapport gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg is een moderne overheidsorganisatie die zich voortdurend blijft doorontwikkelen om het belang van de inwoner beter te dienen. Hierbij is de gemeente getransformeerd van een dienstenmodel naar een netwerkmodel, van spelbepaler op diverse terreinen naar een van de spelers in het veld. De jury was onder de indruk van de manier waarop de gemeente het grootste burgerinitiatief van Nederland, het Spoorpark, heeft gefaciliteerd. Dit was niet mogelijk zonder constant in verbinding te staan met interne en externe partners. De gemeente luistert goed naar de wensen vanuit de maatschappij, en kiest hierbij steeds haar eigen rol als overheid. Mede hierdoor is de lokale dienstverlening de afgelopen jaren gestegen naar een 8,4. 

Juryrapport ProRail

ProRail zoekt continu naar innovatieve oplossingen om het spoor veiliger, betrouwbaarder en duurzamer te maken en daarmee storingen en vertragingen te voorkomen. De InnovatieHUB is hier een goed voorbeeld van. Samen met vervoerders, aannemers, ingenieursbureaus en startups wordt er gekeken hoe deze oplossingen het beste vormgegeven kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met Flitsmeister, die ervoor zorgt dat gevaarlijke spoorwegovergangen beter in beeld zijn van autobestuurders. De jury is onder de indruk van de manier waarop ProRail haar prestatiecijfers deelt met haar klant via het prestatiedashboard. ProRail zet zich elke dag in om de toegankelijkheid van de stations te vergroten om zo te komen tot een inclusief spoor.  

Op 9, 16 en 30 oktober ontvangen de finalisten een delegatie van de jury tijdens een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek krijgen de finalisten de kans om de jury te overtuigen van het feit dat hun organisatie de beste is. 

Over de Verkiezing

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen.

Partners 

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: Binnenlands Bestuur, FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk, ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken, Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

De jury van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019

  • Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Utrecht & voorzitter VNG
  • Jan Herman de Baas: kwartiermaker Regio Arnhem – Nijmegen
  • Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle
  • Arjen Littooij: algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB
  • Brandon Pouw: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019
  • Piet Sennema: secretaris-directeur Waterschap Aa en Maas
  • Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer
  • Tjark Tjin-A-Tsoi: directeur-generaal CBS
  • Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK

Bekijk de website voor meer informatie over de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019: www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

Bekijk hier de Dragons’ Den terug!