Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Loes Mulder heeft weinig introductie nodig. Dit jaar neemt ook zij plaats in onze jury om de positieve en innovatieve kanten van de overheid in de schijnwerpers te zetten.

Als SG van het ministerie van SZW hoop ik op twee fronten te werken aan innovatie vanuit de overheid: rijksbreed en bij het ministerie zelf. De complexiteit van ons werkterrein, bijvoorbeeld op het terrein van inkomensondersteuning, vraagt nieuwe oplossingen en dus nieuwe werkwijzen. Ook heeft de overheid een rol in het duiden van tech innovatie en bepalen wat nieuwe tech innovaties maatschappelijk betekenen- en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Innovaties hielpen ons door de corona-crisis- van indrukwekkende opschaling in de gezondheidszorg, tot noodmaatregelen voor werkenden en bedrijven, tot vaccinaties. Dat zien we terug in de genomineerden voor dit jaar. We gaan veel leren van de corona-crisis, maar laten we ook de positieve innovaties vieren.

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !