Met nog één week te gaan tot de deadline van het nominatieproces publiceren wij onze laatste jurylid introductie. Marieke van Wallenburg is erg benieuwd hoe deze innovaties de samenleving een stukje beter maken.

Mijn naam is Marieke van Wallenburg en ik werk bij het ministerie van BZK als directeur-generaal Overheidsorganisatie. Wij werken onder meer aan het vormgeven van een moderne overheid, een overheid die flexibel georganiseerd is en technologie verantwoord en effectief inzet ten behoeve van de dienstverlening aan de samenleving en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en mede als gevolg daarvan is de samenleving voortdurend in beweging. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor de wijze waarop de interactie tussen de samenleving en de overheid plaatsvindt. Waar circa 15 tot 20 jaar geleden nog veel zaken op papier of aan een fysiek overheidsloket werden afgehandeld, kan in toenemende mate het merendeel van de zaken tegenwoordig digitaal worden afgehandeld via DigiD en MijnOverheid. Dit laat zien dat nieuwe technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van interactie. Dat brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we er in een steeds digitalere wereld bijvoorbeeld voor dat iedereen toegang blijft houden tot overheidsinformatie en –dienstverlening? Door in te zetten op innovatieve projecten, waar we zowel binnen als buiten de bestaande kaders zoeken, in soms onverwachte samenwerkingsverbanden, kunnen we werken aan oplossingen. 

Het belang van innovatie is groot en moet er op gericht zijn te komen tot bruikbare toepassingen die leiden tot maatschappelijke meerwaarde. Er zijn zo ontzettend veel goede initiatieven die de samenleving een beetje beter maken en die het verdienen om meer aandacht te krijgen. Ik juich het in dat kader dan ook alleen maar toe dat dit jaar voor het eerst de verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het jaar wordt georganiseerd. De verkiezing is een mooi kennisplatform waarmee meer aandacht en zichtbaarheid kan worden gecreëerd voor tal van inspirerende en toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. Ik kijk er nu al naar uit en ben enorm benieuwd om als jurylid meer te weten te komen over de verschillende initiatieven. Heel veel succes!

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !