Wie is Rosanne Stotijn en wat is volgens haar een echte overheidsinnovatie? Als Chief Change Officer is zij een echte expert op het gebied van innovatie en verteld hoe het moet.

Wie ben ik en wat is mijn link met innovatie?
Als Chief Change Officer bij de Sociale Verzekeringsbank verbind ik onze maatschappelijke missie, het werken aan bestaanszekerheid en vergroten van eigen regie van burgers, aan organisatievernieuwing en innovatie. Ik ben enorm gedreven om samen met mijn collega’s onze organisatie, maar ook de overheid in het algemeen, steeds beter te maken voor de burger. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol. Hoe kunnen we data privacy proof inzetten om schulden te voorkomen of het niet-gebruik van inkomensregelingen voor kwetsbare groepen tegen te gaan? Een van de dingen waar we nu samen met TNO, UWV en SZW aan werken. Bij de SVB hebben we een prachtig innovatie lab, Novum, dat onder mijn verantwoordelijkheid valt en zeggen we ook, innovatie is van strategisch belang en hoort in de hele organisatie thuis. Vandaar dat we inzetten op een organisatie brede innovatieagenda. Kers op de taart was het winnen van de award voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar waarin onze inzet op innovatie en het werken vanuit ‘de bedoeling’ een belangrijke plek innamen.

Wat betekent innovatie voor mij?
Innovatie gaat voor mij, in de publieke context waarin ik werk, over het verbeteren van de overheid en haar dienstverlening. Het creëren van publieke waarde staat daarbij centraal. Door te experimenteren, te proberen en leren, maak je die overheid voorstelbaar én tastbaar. Het komt aan op doen, doen en doen. Soms richt innovatie zich op het ontwikkelen of inzetten van nieuwe technologieën maar gaat even vaak over sociale innovatie. Stel je toch eens voor dat we als overheidsorganisaties écht en radicaal gaan samenwerken, onze wetten, beleid en dienstverlening ontwerpen vanuit het perspectief van de burger(s). Daar is winst te behalen.

Waarom is het van belang dat deze verkiezing overheidsinnovaties een podium biedt?
Er zijn zoveel mooie voorbeelden van overheidsinnovaties en het is belangrijk deze in de spotlight te zetten met deze verkiezingen. Het biedt inspiratie, de kans om van elkaar leren en het onderstreept het belang van innovatie. De actuele uitdagingen in overheidsdienstverlening en beleidsvorming (denk aan de kinderopvangtoeslagaffaire, Werken aan Uitvoering en Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties) maken duidelijk dat we stevig moeten inzetten op innovatie. En dat kan in mijn ogen alleen door samen te werken in innovaties: overheidsbreed, door alle lagen en afdelingen heen. Ik hoop dat de overheidsinnovatie-award ons allen inspireert om de handen ineen te slaan en te gaan doen. Doen vanuit inhoudelijke innovatieagenda’s.

 

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !