2017: Gerard Bakker

2017: Gerard Bakker

Terug naar overzicht Overheidsmanager van het Jaar 2017 Gerard Bakker dr.mr. G.J.C.M. Bakker. Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoeker Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een...