Overheidsmanager van het Jaar 2017

Gerard Bakker

dr.mr. G.J.C.M. Bakker. Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoeker

Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een volleerd zeiler gebruikte Gerard de zware politieke en maatschappelijke tegenwind om het COA grondig te veranderen. Het veranderende speelveld is door Gerard in stelling gebracht en gebruikt om een fundamentele en duurzame transitie te maken in de manier waarop het COA samenwerkt met haar omgeving.

Gerard toonde hierin persoonlijk en energiek leiderschap. Hij is een verbindende kracht en toont lef om alle actoren samen te laten werken aan een gezamenlijk doel. Gerard heeft het vertrouwen van de medewerkers weten te bewaren door toegankelijk te blijven.  

Met zijn visie blijft Gerard zijn medewerkers motiveren om gezamenlijk het verschil te maken. Zowel in tijden van crisis als in tijden van rust heeft Gerard de organisatie weten te leiden en te bewegen. Tot slot vindt de jury het lovenswaardig dat hij in een omgeving van politieke druk en grote media aandacht de organisatie niet van haar taak heeft laten afleiden.