Winnaar Hans Dijkstal Award 2016

Ton Annink

drs. A.H.C. Annink
buitengewoon adviseur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Ton Annink heeft de tweede Hans Dijkstal Award ontvangen. Dit is de oeuvreprijs voor topambtenaren die gedurende hun carrière een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke sector. Ton Annink heeft de prijs ontvangen vanwege zijn indrukwekkende loopbaan, zijn betrokkenheid en persoonlijkheid en zijn passie voor en statuur binnen de publieke dienst. De prijs, een gezamenlijke toekenning door bestuur en jury van de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar, is op 14 november 2016 uitgereikt door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma in de Ridderzaal. Voor zijn persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten heeft het Zijne Majesteit behaagd om Ton Annink te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bestuursvoorzitter Annemarie Jorritsma: “Ton Annink vervulde in zijn loopbaan binnen de rijksoverheid veel verschillende functies. Hij speelde een belangrijke, regisserende en coördinerende rol in landelijke rampen en crises. Ton Annink weet als geen ander een betrokken inhoudelijke en ondersteunende rol ten dienste van politieke bestuurders te combineren met een kritische blik en waar nodig het organiseren van tegenspraak. Hij is een betrokken, constante, collegiale teamspeler en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de publieke dienst.”

Ton Annink (63) startte zijn carrière, na zijn studie bedrijfseconomie, op het ministerie van Economische Zaken. Later was hij (plaatsvervangend) directeur-generaal bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën en Volksgezondheid en werkte als hoogste ambtenaar (secretaris-generaal) bij de ministeries van Defensie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens zijn periode bij Binnenlandse Zaken (1995-2003) was hij verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie bij rampen en crises en kreeg hij te maken met de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en de moord op Pim Fortuyn. Mede onder zijn leiding vond bij het ministerie van Defensie (2003-2012) een grote herstructurering plaats en kreeg hij te maken met de missies naar Afghanistan, waarbij Nederlandse militairen omkwamen. Verder was hij van 2012 tot 2016 secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 2016 is Ton Annink werkzaam als buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

De oeuvreprijs

De prijs is vernoemd naar voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens vice-premier en oud fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Hans Dijkstal. Hans Dijkstal had grote affiniteit met het ambtelijk apparaat en met politiek-ambtelijke verhoudingen en was vele jaren een zeer betrokken juryvoorzitter van de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar. Hij was een bruggenbouwer, een overbrugger van tegenstellingen en stond voor verdraagzaamheid en gelijke kansen voor iedereen. Hij heeft zich ingezet om met deze verkiezing het werk van de topambtenaren in brede kring te waarderen en te erkennen. Hij overleed in het voorjaar van 2010.
De Hans Dijkstal Award moet de bekendheid bevorderen van het werk binnen de collectieve sector en van de mensen die deze functie vervullen De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2012 aan Wim Kuijken en wordt tenminste een keer in de vijf jaar toegekend.