Overheidsmanager van het Jaar 2005

Pieter Cobelens

Generaal-Majoor drs. P.W.C.M. Cobelens. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, ministerie van Defensie. 

Een militair sinds jaar en dag. Pieter Cobelens ging in 1971 naar de Koninklijke Militaire Academie en staat nu aan het roer van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hij heeft een lange staat van dienst bij Defensie en is ook in de bedrijfskunde afgestudeerd. Een robuuste generaal-majoor, die veeleisend is, maar die ook vindt dat er veel gelachen moet worden.

De minister-president overhandigde hem de award voor de Overheidsmanager van het Jaar in de periode, dat hij directeur Operatiën van de Defensiestaf was. Een voor de buitenwacht nauwelijks zichtbare functie, die zeer nauw tegen de politiek aan ligt en die ook direct te maken heeft met leven en dood. Cobelens was verantwoordelijk voor de uitzendingen van militairen bij vredesmissies in vaak hele moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld Irak en Afghanistan.

De jury was onder de indruk van de wijze waarop deze missies vlekkeloos werden geregisseerd en waarbij hij onvoorwaardelijk voor zijn troepen stond, met daarbij het doel de mannen en vrouwen weer veilig thuis te brengen. Parallel daaraan paste hij zijn organisatie aan. Ook sprak de jury lovend over zijn heldere manier van communiceren, waardoor hij vele internationale onderhandelingen tot een goed einde heeft gebracht. Hij wordt omschreven als een stevige manager, die energie losmaakt bij zijn collega’s. Als het over management gaat, dan hebben overheidsmanagers volgens de generaal-majoor veel ervaring met aanpassingen, omdat de organisaties binnen de overheid voortdurend veranderen. Burgermanagerskunnen naar zijn mening van de Krijgsmacht in ieder geval doortastendheid en logistiek leren. Dat luistert zeer nauw; immers de gevolgen van fouten zijn daarin extremer dan in de burgermaatschappij.