Overheidsmanager van het Jaar 2011

Peter Teesink

drs. P.J.L.M. Teesink. Directeur arbeidsontwikkelbedrijf Iederz. 

Bestuurskunde aan de universiteit Twente was basis voor een loopbaan in het publieke domein. In de jaren ‘90 was Peter Teesink als directeur bij het ministerie van VROM -directoraat generaal van de Volkshuisvesting- onder meer verantwoordelijk voor de woningbouwsubsidies. In 1997 vertrok hij naar de gemeente Groningen in de functie van directeur Middelen en werd in 2004 algemeen directeur bij de Dienst Sociale Werkvoorziening Stadspark, die onder zijn leiding werd omgevormd tot het Arbeidsontwikkelbedrijf Iederz.

Een enorme koerswijziging was nodig om de organisatie in korte tijd om te bouwen tot een eigentijds sw-bedrijf. Voor de manier waarop hij de medewerkers hierbij heeft betrokken, heeft Iederz een Innovatieprijs HRM ontvangen. Hij is van mening dat je zelfs de moeilijkste boodschap kunt laten landen, als je respectvol en op voet van gelijkwaardigheid met je medewerkers communiceert. De jury heeft respect voor het feit dat het hem is gelukt essentiële veranderingen door te voeren in een sector waar het gaat om mensen, producten en politiek en waar grote bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen. Ook wordt hij geroemd voor het maatschappelijk rendement van zijn aanpak om een arbeidsontwikkelbedrijf te worden met oog voor de menselijke maat. Gebleken is dat wanneer wsw’ers de ruimte krijgen om bij te dragen aan hun eigen ontwikkeling, er nieuwe perspectieven voor mensen ontstaan.

Rustig en vasthoudend, koersvast, teamspeler met een heldere visie, en een man met heldere opvattingen over leiderschap. Teesink noemt een leider die voorop loopt, maar geen volgers meer heeft, een eenzame gek. Laat je medewerkers zien dat ze eigenaar zijn van de problemen én van hun vermogen die op te lossen – en zorg dat ze daar ook nog lol aan beleven.