Overheidsmanager van het Jaar 2013

Leon van Halder

Drs. L.A. van Halder (16 februari 1955 – 27 maart 2019). Directeur-generaal Curatieve Zorg ministerie van VWS, vanaf eind 2013 secretaris-generaal ministerie van VWS.

Geboren in Den Bosch, studeerde Leon van Halder Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn carrière in het publieke domein begon bij de gemeente Houten als beleidsmedewerker Onderwijs. Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, was hij werkzaam als directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In 2009 stapte hij over naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in de functie van directeur-generaal Curatieve Zorg. In november 2013 werd hij op datzelfde departement benoemd tot secretaris-generaal.

De directie Curatieve Zorg is vanuit het perspectief van de curatieve zorgverleners, zoals de Orde van Medisch Specialisten, patiëntenverenigingen en GGZ verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel met als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger. De sector stond bol van immense maatschappelijke vraagstukken en had dringend een stabiele uitgangspositie nodig om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Onder politieke regie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is mede dankzij Leon van Halder een budget-reductie van 3,5% doorgevoerd en is overeenstemming bereikt met de betrokken spelers in het veld.

Als architect van de akkoorden ging hij lastige gesprekken met de verschillende organisaties persoonlijk aan en door zijn manier van handelen zijn – ondanks pijnlijke beslissingen voor de betrokkenen – belangrijke convenanten afgesloten. Samen met zijn team is draagvlak gecreëerd en konden moeilijke opdrachten worden uitgevoerd. Hij een teamspeler, inspireert zijn medewerkers op inhoud en weet het beste uit hen te halen. Een veelzijdig en inhoudelijk bevlogen overheidsman met een indrukwekkende staat van dienst.

Op woensdag 27 maart 2019 is Leon van Halder op 64-jarige leeftijd overleden. Sinds 1984 werkte hij als gedreven topambtenaar voor de publieke zaak. “Hij was een dijk van een overheidsmanager”, aldus juryvoorzitter Jetta Klijnsma. Na zijn loopbaan bij de Rijksoverheid werd Leon van Halder in april 2015 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur in het Radboudumc. In maart 2019 moest hij wegens ziekte afscheid nemen van zijn baan als voorzitter binnen de Raad van Bestuur. Leon van Halder leed aan slokdarmkanker.