Overheidsmanager van het Jaar 2002

Jenny Thunnissen

J. Thunnissen. Directeur-generaal Belastingdienst, ministerie van Financiën. 

Thunnissen studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en na haar afstuderen in 1975 volgde een postdoctorale opleiding fiscaal recht. In 1977-1978 was zij korte tijd werkzaam op de Inspectie der Directe Belastingen te Rijswijk en vanaf januari 1979 in wisselende posities op het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën.

In januari 1994 benoemde men haar tot plaatsvervangend directeur van de Directie Planning, Financiën en Control (PFC) van het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën en in augustus 1995 tot directeur van PFC. Thunnissen werd in 1998 aangesteld als plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst.

Op 1 mei 2000 werd Thunnissen benoemd tot directeur-generaal bij de Belastingdienst. Met ingang van 1 mei 2008 volgde een benoeming tot inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat. Omdat de IWW- en de VROM-inspectie per 1 januari 2012 samengevoegd waren werd Thunnissen met ingang van 1 januari 2012 benoemd tot Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport.