Shortlist 2022

Douane

De Douane werkt aan veiligheid en gezondheid. Het is een organisatie die slim werkt en wendbaar is, ook in lastige tijden zoals de situatie in Rusland. De Douane werkt veel samen met publieke en private partijen en heeft zich daarbij zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Het is een organisatie ‘voor iedereen en met iedereen’.

Gemeente Oosterhout

De gemeente Oosterhout maakt onderdeel uit van de gemeenschap. De gemeente maakt verbinding en houdt contact met onder andere inwoners en organisaties. De Toekomstvisie 2030 van de gemeente wordt daarom gezien als een “contract met de samenleving”.  Daarbij worden nieuwe en onverwachte ontwikkelingen door de gemeente gezien als een kans.

Gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen is middelgrote stad met grootstedelijke ambities en opgaven. De gemeente is nieuwsgierig en gaat op een creatieve manier te werk om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Daarbij werkt de gemeente met een open blik naar de toekomst aan een ‘Wageningen van de toekomst’. De lokale culturele diversiteit is een verrijking voor de gemeente om aan de toekomst te werken.

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is een wendbare organisatie. De organisatie is gedurende de coronapandemie zowel intern als extern volledig getransformeerd om te zorgen voor een gezond en veilig Nederland. Zichtbaarder dan ooit heeft GGD GHOR Nederland gedurende de pandemie  ingespeeld op maatschappelijke uitdagingen.

Kadaster

Het Kadaster biedt zekerheid door transparantie over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Het afgelopen jaar heeft het Kadaster een directie specifiek ingericht op data governance, zodat er goed om kan worden gegaan met data. Het Kadaster is tegenwoordig een ‘partner in informatie’ door proactief en flexibel te werk te gaan. Daarbij heeft het Kadaster een hoge kennis en kunde. Dit zorgt voor goede samenwerkingen op nationaal en internationaal niveau.

KNMI

Het KNMI streeft om klimaatverandering zoveel mogelijk onder controle te hebben door bijvoorbeeld de ontwikkeling van een Early Warning Centre. Het KNMI is erg vooruitstrevend en zoekt internationaal samenwerking op om systemen te ontwikkelen. Om dit te realiseren is de organisatie constant in verandering door multidisciplinaire teams te vormen.

NFI

Het NFI is een organisatie die snel te werk gaat en informatie haalt uit kleine sporen. Het NFI is vooruitstrevend en draagt kennis over aan politie, OM en internationale onderzoeken. Dit laat zien dat het NFI internationaal een veelgevraagd instituut is. Het is een innoverende organisatie die meebeweegt met het onderzoeksveld dat steeds meer gedreven wordt door data.

RDW

Het RDW is een een organisatie die vooruitstrevend is. De opkomst van nieuwe voertuigen zorgt voor nieuwe uitdagingen waar het RDW goed op inspeelt. Ondanks deze uitdagingen zorgt het RDW ervoor dat iedereen veilig en vertrouwd de weg op kan. Iets wat voor de bevolking vanzelfsprekend is, maar waar het RDW hard aan werkt. De organisatie en de medewerkers leren en ontwikkelen permanent om deze veiligheid te blijven garanderen.

RIVM

Het RIVM blijft ondanks alle uitdagingen van de afgelopen tijd het ‘normale’ werk doen. Innoveren en vooruitkijken zijn van belang om dit te realiseren. De organisatie toonde enorme wil, flexibiliteit en deskundigheid gedurende de pandemie. Daarbij werd de betrouwbaarheid van de informatie niet uit het oog verloren. Door op momenten waar publiekelijk twijfel werd gezaaid over onderzoeken het welzijn en de veiligheid van de medewerkers de hoogste prioriteit te geven, voelden zij zich desondanks in hun onafhankelijkheid gesterkt.

UWV

Het UWV speelt in op de huidige samenleving door oog te hebben voor de menselijke maat en preventie. Het UWV zoekt samenwerking op met verschillende partijen. Daarnaast ondersteunt het UWV mensen en geeft mensen daarbij zoveel mogelijk vrijheden. Daarbij houdt het instituut een oogje in het zeil voor eventuele negatieve effecten. Op deze manier zorgt UWV voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Friesland is een vooruitstrevende organisatie die een vangnet biedt en perspectief geeft aan de Westfriese samenleving. De organisatie gaat veerkrachtig te werk om in te kunnen spelen op de samenleving. Daarbij is WerkSaam Westfriesland een organsiatie die samenwerking op zoekt en betrokken is bij de regio om te werken aan een duurzame en inclusieve samenleving.