Shortlist 2021

Pieter Jaap Aalbersberg

Pieter Jaap Aalbersberg

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De rol van de NCTV in het bewaken van de nationale veiligheid is met de komst van de huidige pandemie nog complexer en omvangrijker geworden. Als hoofd van deze vitale organisatie, blinkt Pieter Jaap uit in de verbindende rol die hij zowel intern als manager op zich neemt, als extern naar alle belanghebbenden vertolkt. Door een cultuur te creëren waarin mensen zich vertrouwd, gehoord en gesteund voelen, inspireert hij zijn medewerkers om zelf met oplossingen te komen voor dilemma’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Tegelijkertijd fungeert hij ook als anker van de NCTV, waar hij als hitteschild en boegbeeld fungeert voor zijn medewerkers: Pieter Jaap is een manager met groot vertrouwen in het ‘kunnen’ van zijn mensen en inspireert daarmee veerkracht in de organisatie en het speelveld.

Richard Andringa

Richard Andringa

Secretaris Directeur, Waterschap Vechtstromen

Richard Andringa is een manager met een ‘watervisie’, waarin de menselijke maat voorop staat. Deze visie draagt hij uit door onverwachte gebeurtenissen te omarmen en te gebruiken voor verdere ontwikkeling. Als verbinder pur sang weet hij een veerkrachtige organisatie en omgeving te creëren, waarin medewerkers zich gesterkt voelen door zijn empathische manier van leidinggeven. Hij zet zich in om de maatschappelijke meerwaarde van het waterschap te realiseren en te benutten, maar neemt daarbij de medewerkers actief mee in zijn visievorming van een innovatief, modern waterschap. Een wendbare organisatie waarbij de inhoud niet wordt vergeten: zo stelt hij zichzelf en zijn waterschap op als vertrouwenswaardig en toekomstbestendig.

Cor Burgmeyer

Cor Burgmeyer

Directeur Uitvoering Klant en Service van het UWV

Als directeur Uitvoering Klant en Service bij het UWV stond Cor Burgmeyer aan de kern van de complexe uitvoering van de NOW en TOFA-regelingen. De manier waarop hij zijn organisatie stuurde bij het herstellen van fouten, onder andere middels het meldpunt Herstelactie WIA, was cruciaal in het waarborgen van vertrouwen. Onder zijn betrokken leiderschap en scherpe visie bleef de ‘standaard’ dienstverlening tijdens de crisis  op niveau. Tegelijkertijd zorgde hij dat er extra aandacht was voor de medewerkers die in deze bijzondere omstandigheden aanvullende taken uitvoeren om de goede dienstverlening voort te zetten. Cor zet de waardevolle dienstverlening van het UWV centraal, en voedt daarmee de veerkrachtigheid het UWV en van de Nederlandse samenleving.

Jeroen ten Dam

Jeroen ten Dam

Directeur Stadstoezicht en Veiligheid, Gemeente Groningen

Jeroen ten Dam en zijn medewerkers worden met een tal van uitdagingen in het veiligheidsdomein geconfronteerd: de aanpak van ondermijnende criminaliteit, het realiseren van digitale veiligheid, depolarisatie en een effectieve verbinding tussen het veiligheids- en zorgdomein. Als Directeur Stadstoezicht en Veiligheid van de Gemeente Groningen kenmerkt Jeroen zich door zijn heldere en impactgedreven manier van leidinggeven, zowel tijdens de pandemie als daarvoor. Bovendien voelt hij zich verbonden met zijn medewerkers. Hij investeert in de veerkracht van zijn organisatie en medewerkers door een benaderbare, empathische cultuur te creëren waarin iedereen meedenkt en doet. Hij is een voorman met visie, die vertrouwen geeft en krijgt, veerkracht inspireert en bovendien van zijn omgeving leert.

Bas van Rijsbergen

Bas van Rijsbergen

Directeur Ruimtelijk Economisch Domein, Gemeente Breda

Als directeur Ruimtelijk Economisch Domein (RED) geeft Bas van Rijsbergen actieve en doelgerichte invulling aan een domein dat voor grote uitdagingen staat: zoals de aanstaande invoering van de omgevingswet, sociale ongelijkheid en herontwikkeling van de Rechtbank aan de Sluissingel. In het aangaan van deze opgaven vertrouwt hij op de kunde van zijn medewerkers en laat hij zich inspireren door de omgeving waarin de gemeente zich bevindt: door medewerkers, ketenpartners en inwoners. Met zijn eigen drive en ambitie om de stad samen naar een hoger plan te tillen, weet hij op zijn beurt zijn omgeving te motiveren om er samen de schouders onder te zetten. Bas van Rijsbergen is een manager die vertrouwen in zijn medewerkers en organisatie uitstraalt, maar dat ook in hen inspireert om zo het RED klaar te maken voor de toekomst.

Nanette van Schelven

Nanette van Schelven

Directeur-Generaal Douane, Ministerie van Financiën

Nanette van Schelven heeft door de jaren heen laten zien dat zij een veelzijdige leidinggevende is die kan omgaan met uiterst ingewikkelde vraagstukken op verschillende terreinen. Met haar visie en leiderschap stuurde ze de Douane veerkrachtig door de uitdagende omstandigheden van het ontvlechtingsproces, de gevolgen van de Brexit, en de coronacrisis. Als ‘Baas en mens tegelijk’, weet zij goed te schakelen tussen de verschillende internationale en politiek-bestuurlijke contexten en verliest ze daarbij nooit de integriteit van de douane uit het oog. Ze vertegenwoordigt haar organisatie op een empathische en krachtige manier waarmee ze veerkracht en vertrouwen uitstraalt naar haar collega’s en de gehele douane.

Astrid Schulting

Astrid Schulting

Gemeentesecretaris, Gemeente Westerkwartier

Astrid Schulting is een vooruitstrevende en verbindende manager. Als gemeentesecretaris van de gemeente Westerkwartier geeft zij leiding op basis van een heldere visie en met een verbindende communicatiestijl naar collega’s en extern. Onder haar leiderschap heerst er binnen de gemeente Westerkwartier een enthousiaste cultuur van leer- en resultaatgerichtheid. Met haar energie en betrokkenheid stuurt zij haar organisatie richting soepele effectiviteit. Zo kan de gemeente evenwichtig meebuigen met huidige en toekomstige veranderingen. Ze is een inspirator van vertrouwen in het verder ontwikkelen van een veerkrachtige regio – binnen én buiten haar organisatie. Voor nu en voor de toekomst.

Aline Zwierstra

Aline Zwierstra

Gemeentesecretaris, Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven groeit. Zowel op economisch als demografisch gebied. Met deze groei komen maatschappelijke opgaven om de hoek kijken, zoals het blijvend realiseren van betaalbare huisvesting en het creëren van een sterk sociaal vangnet. Het onderhouden van een goed leefklimaat voor de Eindhovenaren is voor gemeentesecretaris Aline Zwierstra een persoonlijke missie die zij op unieke wijze ten uitvoering brengt. Op bestuurlijk niveau maakt zij de gemeentelijke organisatie klaar voor de veranderingen die nodig zijn. Ze zorgt voor een veerkrachtige organisatie met medewerkers die niet alleen meebewegen, maar ook meedenken en doen. Daarnaast zorgt ze voor een goede verbinding met het hele netwerk van de gemeente en haar omgeving: van formele belanghebbenden, tot inwoners en ondernemers van de stad. Aline is een inspirator van veerkracht en vertrouwen voor haar medewerkers, voor haar organisatie, maar ook voor Eindhoven.