Shortlist 2020

Marcel van Bijnen

Marcel van Bijnen

Provinciesecretaris Noord-Brabant

Als provinciesecretaris van Noord-Brabant, is Marcel van Bijnen een zichtbare en verbindende overheidsmanager voor zijn provincie. Juist in een tijd waarin verschillende crises het systeem uitdagen, blijft hij een empathische leider die ruimte geeft voor initiatieven en ideeën die de organisatie slagvaardiger maken. Medewerkers zijn trots op hun manager die hen enerzijds het vertrouwen geeft opgewassen te zijn tegen uitdagingen, maar hen anderzijds ook onvoorwaardelijke ruggensteun biedt waar nodig. Marcel van Bijnen neemt zijn medewerkers mee, biedt een luisterend oor en inspireert hen zo om samen sterker uit een moeilijke tijd te komen.

Sandra Koster

Sandra Koster

Sectorhoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Eindhoven

Sandra Koster laat als sectorhoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Eindhoven zien hoe je als overheidsmanager binnen én buiten de lijnen kan kleuren door haar pragmatisme en realisatiekracht. Zij wordt beschreven als iemand die een duidelijke visie voor ogen heeft en zich buiten de gebaande paden begeeft. Hierbij houdt Sandra Koster rekening met tal van actoren die van invloed zijn op haar visie door haar maatschappelijk en politiek bewustzijn. Door haar netwerkbenadering komt zij tot gewenste uitkomsten voor het collectief met een grote steun van de mensen om haar heen.

Gertru Diender

Gertru Diender

Directeur Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Leiden

Gertru Diender laat als directeur Participatie & Maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Leiden zien wat de (on)mogelijkheden zijn van wet en regelgeving binnen het sociaal domein en probeert hiermee naar creatieve oplossingen te zoeken binnen de bestaande kaders. Zij weet verschillende belangen tegen elkaar af te wegen zonder haar koers te verliezen. Gertru Diender daagt haar medewerkers uit en geeft hen ruimte en vertrouwen om succesvol te zijn in hun werk.

opvulling

opvulling

Esther Lieben

Esther Lieben

Directeur en Commandant Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

In de balans tussen systeem en maatwerk is het grotere geheel voor Esther Lieben leidend. Als directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden geeft zij haar medewerkers en omgeving de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te experimenteren, maar houdt zij het effect van handelen hoog in het vaandel. In de successen die daarbij behaald worden zet ze haar medewerkers centraal. Tegelijkertijd is ze wel in staat om goede praktijken breder te vertalen. Zo dient het werk van de veiligheidsregio als inspiratie voor andere organisaties. Ze is een overheidsmanager met hart voor het veiligheidsdomein en weet de juiste partijen, juist in crisistijden, goed met elkaar te verbinden.

Jacqueline de Jager

Jacqueline de Jager

Programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd bij de ministeries OCW, VWS en SZW

Jacqueline de Jager heeft laten zien dat zij in haar positie als programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd maatwerk kan leveren op strategisch niveau. Zij laat maatwerk zien door een visie te ontwikkelen waarbij zij inspeelt op de ontwikkelingen in de markt, maatschappij en politiek en verbindt hiermee zoveel mogelijk het klantcomfort voor burgers en zorgverleners. Naar haar medewerkers toe geeft Jacqueline de Jager ruimte voor eigen inbreng. Zij besteedt aandacht aan de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers, denkt mee, en is hierin bereid maatwerk te leveren.

 

Arjen Littooij

Arjen Littooij

Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Als directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond weet Arjen Littooij als geen ander binnen de systemen ruimte voor maatwerk te vinden. Op strategische niveau weet Arjen Littooij de Veiligheidsregio verder te brengen, maar daar waar ruimte is voor verbetering, laat hij het systeem niet in de weg zitten. Hij verbindt bestuur, organisatie en gemeenten om tot praktische oplossingen te komen die boven de bestaande protocollen en draaiboeken uitstijgen. Kortom, volgens Arjen Littooij mag een systeem dat werkt er zijn, maar waar ruimte is voor verbetering mag het systeem niet in de weg zitten en past hij maatwerk toe. Hij is door zijn open communicatie hierover een inspiratie voor zijn medewerkers.