De finalisten van 2019

Rosemarie Bastianen

Rosemarie Bastianen

Als Directeur Eenvoudig Beter kent Rosemarie Bastianen met de komst van de Omgevingswet een lastige opgave bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door achter haar mensen te staan weet zij ondanks deze uitdagende context de rust voor haar medewerkers te bewaren. Ook slaagt zij er mede door haar enthousiasme en doorzettingsvermogen in het doel van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Daarmee weet zij voor zichzelf en haar medewerkers koers te houden. Dit alles doet ze zonder de verbinding met de burger te verliezen.

 

Anne Coenen

Anne Coenen

Anne Coenen, directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) van de gemeente Rotterdam, toont met veel daadkracht en een betrokken managementstijl hoe zij samen met haar team zwaar weer heeft doorstaan. Om de koers te bepalen gaat ze het gesprek aan met burgers, partners en medewerkers waarmee ze hen ruggensteun biedt. Met een duidelijke visie op de complexe decentralisatie van de jeugdzorg weet zij ondanks maatschappelijke kritiek samen met haar medewerkers een toekomstbestendig resultaat te halen.
Sylvo Thijsen

Sylvo Thijsen

Door de maatschappelijke onrust bij de Oostvaardersplassen en rondom bosbeheer verkeert Staatsbosbeheer regelmatig in zwaar weer. Als directeur van deze organisatie geeft Sylvo Thijsen richting aan zijn personeel om met deze onrust om te gaan. Hij deinst niet terug voor een gesprek met zowel de buitenwereld als zijn medewerkers. Talenten en drijfveren van de medewerkers worden maximaal benut. Sylvo vindt daarmee de complexe balans tussen enerzijds koers geven waar nodig, en anderzijds medewerkers toerusten het juiste te doen.