De Finalisten van 2021

Pieter Jaap Aalbersberg

Pieter Jaap Aalbersberg

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Wanneer er onrust is rondom de organisatie, weet Pieter Jaap als NCTV de rust binnen de organisatie te behouden en doelgericht aan oplossingen te werken. Dit doet hij door de kwaliteiten van zijn medewerkers te erkennen en hen het vertrouwen te gunnen deze zo goed mogelijk in te zetten in een crisissituatie. In een uitdagende, snel veranderende context, neemt Pieter Jaap op unieke manier de ruimte om reflectie in te bouwen. Bovendien realiseert hij in zijn organisatie en daarbuiten een bredere kijk op de uitdagingen waarmee de NCTV geconfronteerd wordt. Zo zorgt hij niet alleen voor een verbindende cultuur binnen de organisatie, maar ook voor een goede relatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij een crisis. Pieter Jaap inspireert veerkracht en vertrouwen in zijn organisatie, en weet dit over te brengen naar de context waarin de NCTV zich bevindt.

Astrid Schulting

Astrid Schulting

Gemeentesecretaris, gemeente Westerkwartier

Astrid Schulting is een sprankelende overheidsmanager die met haar intrinsieke motivatie en hart voor de organisatie haar collega’s inspireert. Ze is een sterke voorvrouw die met een eerlijke kwetsbaarheid de verbinding zoekt met haar medewerkers. Vol trots over haar organisatie, staat ze middenin de gemeente Westerkwartier. Daar geeft ze medewerkers enerzijds de ruimte en het vertrouwen om hun werk goed naar eigen inzicht te doen, en staat ze anderzijds voor hen klaar wanneer dat nodig is. Juist in tijden die veel van medewerkers vragen, zoals tijdens een fusie, weet ze de veerkracht te behouden en initiële teleurstelling om te zetten in nieuwe kansen. Voor de organisatie en voor mensen. Een ware inspirator van ‘Veerkracht en Vertrouwen’.

Cor Burgmeyer

Cor Burgmeyer

Directeur uitvoering klant en service, UWV

Toen in de eerste weken van de Corona-crisis de NOW-regeling snel moest worden opgetuigd, vroeg dat veel van de medewerkers van het UWV. Onder grote druk zowel van de tijd als de maatschappij zetten Cor en zijn medewerkers zich tomeloos in om de NOW vorm en inhoud te geven. Om waar mogelijk ondernemers ondersteuning te bieden in deze moeilijke periode. Dat zorgde voor veel waardering, en soms ook voor een kritische reactie. Cor wist in deze tijd zijn medewerkers te sterken en te ondersteunen, en tegelijkertijd het doel te realiseren zonder daarbij zijn bredere rol uit het oog te verliezen. Dat is kenmerkend voor de veerkrachtige leiderschapsstijl van Cor als directeur Uitvoering Klant en Service, ook buiten de Corona-tijd: hij is een manager met hart voor de medewerkers en de missie van de organisatie, die hij niet uit het oog verliest in de waan van de dag.