Esther Lieben won in 2020 de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar. Zij vertelt ons wat heeft de titel voor haar heeft betekend.

Wat ik mooi vind aan mijn uitverkiezing tot Overheidsmanager van het jaar is dat ik mijn organisatie, de Veiligheidsregio/Brandweer nog wat vaker in beeld kan krijgen. Als boegbeeld van deze uitvoeringsdienst vind ik het belangrijk te laten zien wat we voor onze samenleving doen en kunnen betekenen. Het is een mooie dienst die dingen doet die rechtstreeks te maken hebben met de veiligheid van onze samenleving en de inwoners en bezoekers in onze drukke regio.

En met zo’n titel op zak lukt het nog wat beter om een uitnodiging te krijgen om uitleg te geven in de pers over wat we doen en waar mensen op kunnen rekenen. En het helpt om nog meer aan de beleidstafels te komen in overleggen waar het de veiligheid van onze samenleving betreft.

Naar mijn mening is dat hard nodig want het zijn van bijvoorbeeld een goede brandweerman of centralist vraagt een hoop inspanningen op opleidings-en bijscholingsgebied en is ook fysiek en mentaal zwaar werk. Daarnaast werken we in roosters met onregelmatige tijden en moet er vaak gewerkt worden als andere mensen “vrij” zijn of met verlof kunnen. En ook aan de beleidskant op macroniveau is het van groot belang om het aspect veiligheid mee te nemen in steeds complexere maatschappelijke en infrastructurele planvorming en uitvoering. Daarom hebben we ook hoogopgeleide mensen nodig in onze dienst.

Het blijkt ook steeds meer moeite te kosten om jongeren enthousiast te krijgen voor dit zware werk,  juist door al dit soort verplichtingen en inspanningen die geleverd moeten worden. Maar wat er gedaan wordt in onze dienst doet er toe! We helpen mensen die in nood zijn en voorkomen en bestrijden gevaarlijke situaties door onze vakkennis en vaardigheden.

Kortom, ik ben graag het boegbeeld van onze prachtige organisatie en het zijn van overheidsmanager van het jaar 2020 helpt daar goed bij.

Esther Lieben

Directeur Veiligheidsregio Haaglanden | Commandant Brandweer Haaglanden

Kent u een overheidsmanager die meer aandacht verdient? Nomineer ze nu!