Wie is Sylvo Thijsen en hoe ziet hij de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar? De nieuwe jurylid stelt zich voor!

Wat is volgens jou het belang van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar?

Ik vind het een heel inspirerende gedachte nu jurylid OMVHJ te mogen zijn. OMVHJ is ook een belangrijke prijs in het publieke domein; het moedigt aan en zet een ‘raw model’ of voorbeeld neer om het publiek-leiderschap zich voortdurend te verbeteren ten dienste van de samenleving. Werken bij de overheid is immers complexer dan menigeen denkt. De kunst om verschillende belangen te onderkennen, te wegen en in een handelingsperspectief te plaatsen voor je organisatie is een belangrijke kwaliteit. Je moet meerdimensionaal kunnen denken zowel op de korte als de lange termijn. Daarbij gaat het niet alleen om de beleidsmatige inhoud en de politieke wensen maar vooral hoe je tijdens de uitvoering omgaat met de maatschappelijke krachten en de publiciteit. Daar wordt je werk realiteit voor de burgers van wie je ten dienste bent. Zeker nu social media en de gevestigde journalistiek steeds meer op zoek lijken naar dingen die niet goed gaan bij de overheid. Als leider moet je hiermee om weten te gaan, open en transparant de dialoog aan gaan, consistent zijn en blijven uitleggen, en altijd achter je mensen blijven staan. Belangrijk dat je mensen in krachtige teams kritisch-constructief kunnen zijn en zich weten gesteund door het vertrouwen van hun leidinggevenden.

De verkiezing OMVHJ kan enorm helpen en stimulerend zijn in ons streven naar een vitaal organisatieklimaat en een sterke dienstbare overheid.

Wat is jouw connectie met het thema ‘Met Veerkracht en Vertrouwen’?

Een zeer bij deze COVID-19 tijd passend en treffend gekozen thema. Zowel voor de individuele mens als in organisatieverband heeft het thema natuurlijk extra lading en betekenis gekregen. Veerkracht zegt veel over de wijze hoe we met tegenslag, verdriet, rampen en crises omgaan. COVID heeft een ongekende invloed op ons dagelijks werk en leven. De medewerkers en leidinggevenden moesten nieuwe manieren vinden om, indien mogelijk en toegestaan, het werk in andere vormen te kunnen continueren. Veerkracht van organisaties en medewerkers gedijen bij groot wederzijds vertrouwen. Als leidinggevende probeer je zoveel mogelijk het probleemoplossend vermogen van je organisatie aan te spreken. Creativiteit, improvisatie, invoelingsvermogen, flexibiliteit en reflectie zijn belangrijke eigenschappen. Dat gaat het best als je als leider in staat bent zaken los te laten en je mensen het vertrouwen te geven en…uit te spreken!

En tot slot: hoe komt het thema terug in jouw organisatie?

Bij Staatsbosbeheer heeft het ondernemingsplan 20-25 nog voor de COVID periode al de titel  ‘Veerkracht en verbinding’ meegekregen. Hiermee proberen in we dubbele betekenis zowel de veerkracht van natuur en biodiversiteit als die van onszelf als organisatie midden in een dynamische samenleving te vergroten. We zouden niet onze wettelijke taken kunnen verrichten zonder het draagvlak en vertrouwen van de samenleving. Daarom zoeken we actief naar verbinding met allerlei groepen van betrokkenen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan een groener Nederland.

 

Kent u een overheidsmanager die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu!