Den Haag, 8 september 2020 – De shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’ is bekend. Tien overheidsorganisaties zijn geselecteerd voor de tweede ronde. Het was een lastige keuze voor de jury, omdat er veel kwalitatief goede en originele inzendingen waren ingestuurd

De 10 organisaties op de shortlist zijn:
– Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
– Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)
– Gemeente Groningen
– Gemeente Meierijstad
– GGD Amsterdam-Amstelland
– Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
– Sociale Verzekeringsbank (SVB)
– Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
– Veiligheidsregio Brabant-Noord
– Veiligheidsregio Limburg-Noord

Na overleg van de jury tijdens de Dragons’ Den worden op 18 september de drie finalisten bekend gemaakt. Op 5 november wordt één van de finalisten tijdens de Overheidsawards in de Ridderzaal, gekroond tot ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’.

Over de Verkiezing
De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen.

Partners
De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: Binnenlands Bestuur, FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk, ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

De jury van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020
– Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Den Haag & voorzitter VNG
– Arjen Littooij: algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
– Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle
– Jan Herman de Baas: kwartiermaker regio Nijmegen Arnhem
– Marcel Meijs: gemeentesecretaris gemeente Tilburg
– Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK
– Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB
– Piet Sennema: secretaris-directeur waterschap Aa en Maas
– Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer
– Yasmin Brewster: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020

Bekijk de website voor meer informatie over de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020: www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn.