Wie is Jan van Zanen en wat is volgens hem een echte overheidsinnovatie? Dit jaar neemt hij plaats in onze jury als de allereerste voorzitter van de verkiezing Overheidsinnovatie van het Jaar.

  • Wie ben ik en wat is mijn link met innovatie? 

Mijn naam is Jan van Zanen en ik ben sinds 1 juli 2020 burgemeester van Den Haag. Hier, in de internationale stad van vrede en recht, wordt gewerkt aan vernieuwende oplossingen voor een betere wereld. Den Haag is dé plek voor startups en bedrijven die zich richten op maatschappelijke en technologische innovaties met internationale impact. Denk aan vraagstukken op het gebied van veiligheid, recht, water, voedsel of duurzaamheid. 

  • Wat betekent innovatie voor mij?

Zonder innovatie komen we niet verder. Stilstand is achteruitgang. Kijk naar Den Haag. Naar verwachting zal de bevolking van onze stad de komende jaren flink groeien. Om de stad leefbaar te houden zullen we innovatieve oplossingen moeten bedenken voor zaken als bereikbaarheid, wonen en energievoorziening. Maar bijvoorbeeld ook voor kwesties als het tegengaan van de klimaatverandering. Aangezien het merendeel van de mensen in steden woont, zal dat proces vooral dáár moeten plaatsvinden.

  • Waarom is het van belang dat deze verkiezing overheidsinnovaties een podium biedt?

De komende tijd zal in het teken moeten staan van herstel. Herstel van de schade die de coronapandemie heeft aangericht. Dat is iets dat vooral op lokaal niveau zal moeten plaatsvinden. Immers, zoals secretaris-generaal Guterres al heeft aangegeven, vormen stedelijke gebieden wereldwijd de ‘ground zero’ van de pandemie. Eén ding staat vast: hoe graag we ook terug willen naar de situatie van voor corona, we zullen juist nieuwe wegen moeten inslaan om een herhaling van zo’n pandemie te voorkomen. Dat zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naar duurzame en (letterlijk en figuurlijk) gezonde alternatieven zal gepaard moeten gaan met innovaties op tal van terreinen. Oók binnen de (lokale) overheid. Nu waren steden al ruim vóór de pandemie voor een belangrijk deel aan zet bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Denk aan het terugdringen van armoede en sociale ongelijkheid. Of aan het verzorgen van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Allemaal zaken die vallen of staan met (overheids)innovaties.

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !