Wie is Mirko Noordegraaf en wat is volgens hem een echte overheidsinnovatie? Dit jaar neemt deze hoogleraar plaats in onze jury van de verkiezing Overheidsinnovatie van het Jaar.

  • Wie ben ik en wat is mijn link met innovatie? 

Ik ben Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek management aan de Universiteit Utrecht, bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Ik ben daarnaast vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit REBO, Recht, Economie en Bestuur & Organisatie, waar de USBO een onderdeel van is. In beide hoedanigheden staat innovatie centraal: USBO is een innovatief instituut waarin onderwijs, onderzoek en impact op elkaar betrokken worden, in relatie tot andere disciplines, de buitenwereld, en maatschappelijke vraagstukken. Wij bewegen ons in de frontlinie van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, in Nederland en daarbuiten, met veel kwaliteit en zichtbaarheid. De faculteit REBO loopt voorop als het om maatschappelijke impact van wetenschap gaat, de georganiseerde wisselwerking tussen onderzoek & onderwijs en maatschappelijke partners en praktijken. Tot slot ben ik de voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) die zich steeds meer op innovatieve publieke praktijken richt, in relatie tot maatschappelijke issues. 

  • Wat betekent innovatie voor mij?

Innovatie is van groot belang om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, om grenzen te verleggen, om creativiteit los te maken, om nieuwsgierigheid op gang te houden, om op eigentijdse wijzen (maatschappelijke) waarde te genereren. Ik ben de laatste tijd zelf vooral bezig met innovatie in en rond professionele dienstverlening, variërend van uitvoering en ‘street-level bureaucracy’ tot maatschappelijke dienstverlening in zorg, veiligheid en onderwijs (inclusief de universiteit). Dat gaat niet enkel over innovatieve organisatie-aanpakken en innovatief management, maar ook over innovaties in professioneel handelen: meer organiserende en verbindende professionaliteit, meer interprofessioneel werken, meer digitalisering, meer ervaringsgericht, meer collectief vakmanschap.

  • Waarom is het van belang dat deze verkiezing overheidsinnovaties een podium biedt?

Dat is heel belangrijk, niet alleen omdat innovatie van belang is voor het losmaken van organisatie-energieën, maar ook omdat het maatschappelijke effecten heeft en zorgt voor maatschappelijke meerwaarde. Het ‘showcasen’ van innovaties is van belang voor degenen die bij een concrete innovatie betrokken zijn, maar vooral ook voor anderen. Anderen kunnen daarvan leren en er gebruik van maken. Niet door prijswinnende innovaties via ‘copy/paste’ of als ‘best practice’ ergens anders te implementeren, maar door ‘best principles’ te destilleren, waarmee anderen op andere plekken hun innovaties kunnen realiseren.

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !