Wie is Renée Bergkamp en hoe ziet volgens haar een overheidsinnovatie er uit?

Ik ben Renée Bergkamp en ik werk ruim 4 jaar als provinciesecretaris/Algemeen Directeur bij de provincie Noord-Holland. Ik heb in mijn loopbaan bij het Rijk, met name als directeur-generaal Voedselkwaliteit en directeur-generaal Ondernemen en Innovatie bij de ministeries van EZ en Landbouw, veel met innovatie te maken gehad. Net als in latere werkkringen in de landbouw- en watersector 

En ook bij de provincie Noord-Holland hebben we innovatie hoog in het vaandel. Elke dag ons werk een beetje beter proberen te doen is daar de laagdrempelige formulering van.

Innovatie is niet voorbehouden aan grote organisaties met flinke R&D budgetten. Juist in kleine bedrijven en organisaties vinden van dag tot dag veel verbeteringen plaats door innovatie. Gewoon op de werkvloer.

Het leuke van innovatie vind ik dat het altijd in de hoek van de oplossingen zit, nooit in de hoek van de problemen. Oplossingen voor het klimaat en milieu, voor betere werkomstandigheden, voor gezondheid en veiligheid of voor economische efficiency. Door toenemende digitalisering en datatechnologie gaan er letterlijk nieuwe werelden open. Op allerlei terreinen kunnen data helpen bij het verwezenlijken van maatschappelijke opgaven. 

Al jaren geleden werd ik geïnspireerd door de precisielandbouw, waar optimalisering van de productie gecombineerd wordt met verduurzaming. Inspiratie door innovatie vindt gelukkig regelmatig plaats. Bij heel zichtbare innovaties, zoals zelfrijdende auto’s tot minder zichtbare. Heb je wel eens nagedacht wat de uitvinding van de microvezeldoekjes voor de schoonmaakbranche heeft betekend? 

Het is belangrijk om overheidsinnovaties in het zonnetje te zetten. Als tegenhanger voor het – helaas soms terechte – gemopper op de overheid. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren. Het implementeren van een al succesvolle innovatie elders in je eigen organisatie, kan snel resultaat opleveren. Beter goed gejat dan slecht bedacht! Een platvorm voor innovaties in het publieke domein juich ik dan ook zeer toe.

Helemaal mooi wordt het als dat leidt tot oproepen aan burgers om mee te denken met de overheid, bijvoorbeeld. door een challenge uit te schrijven of een hackathon voor scholen te organiseren. Dan gaan innovatie en (jeugd)participatie hand in hand. Dat noem ik echt een win-win situatie.

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !