Wie is Pieter Sennema en wat is volgens hem een echte overheidsinnovatie? Dit jaar neemt hij plaats in onze jury en laat hij ons zien hoe je levenslang kunt innoveren.

  • Wie ben ik en wat is mijn link met innovatie? 

Mijn naam is Pieter Sennema en ruim tien jaar met veel plezier secretaris-directeur bij waterschap Aa en Maas. Aa en Maas is altijd op zoek naar hoe het slimmer en beter kan, omdat we steeds meer te stellen hebben met een grilliger wordend klimaat: Meer regenval in kortere tijd en meer en langere perioden van droogte. Dit betekent: grote investeringen in onze dijken, meer water bergen en zuiniger zijn met zo schoon mogelijk water

  • Wat betekent innovatie voor mij?

Voor mij is innovatie een levenslang leren: Elke dag oefenen hoe het beter kan, leren van en met onze omgeving, over de grens kijken van onze sector, ons als overheid, ons als Nederland. Want de beste kennis is vaak beschikbaar buiten onze organisaties. Bij Aa Maas hebben we 10 jaar geleden vol ingezet op innovatie. Op de site www.winnovatie.nl  zie je het resultaat. Als je mee wil denken: Graag!

  • Waarom is het van belang dat deze verkiezing overheidsinnovaties een podium biedt?

De wereld wordt complexer en de problemen worden zeker niet kleiner, dit vraagt om vernieuwing in de aanpak en vernieuwing in benadering en het liefst mooie resultaten.

Innovaties verdienen het om in het zonnetje te worden gezet; en hopelijk prikkelt het om er enthousiasme en energie in te steken.

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !