Samen met Marieke van Wallenburg representeert Marc Allessi het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in onze jury.  Vandaag vertelt hij over de grote opgaven voor de overheid en hoe innovatie hun last kan verminderen. 

Ik ben Marc Allessie, directeur van de directie ‘Ambtenaar en Organisatie’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BZK staat voor een overheid die garandeert dat burgers prettig samen kunnen leven en wonen in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig openbaar bestuur. Dat vraagt om een overheid die snel, flexibel en effectief kan innoveren als de maatschappij daarom vraagt. De komende jaren zal die innovatiekracht ook echt noodzakelijk zijn om als onderdeel van de gehele overheid ervoor te zorgen dat de grote maatschappelijke opgaven waarvoor we staan effectief en snel kunnen worden opgepakt. Gelukkig bestaat er binnen de overheid een sterke traditie om op alle niveaus tot de ontwikkeling van allerlei perspectiefvolle en succesvolle vernieuwingen te komen. Die mooie innovaties komen veelvuldig tot stand en dragen bij aan de noodzakelijke modernisering van de overheid en betere en efficiëntere dienstverlening voor burgers en bedrijven. Maar het is ook echt zaak die innovatiekracht te blijven tonen en zelfs te versterken. Wat betekent innovatie voor mij? Innovatie is voor mij de motor om de overheid continu beter te laten functioneren. Er liggen grote uitdagingen in het verschiet. Denk aan de grote hersteloperatie na de coronacrisis. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het herstellen van het vertrouwen in de overheid, zeker na de kindertoeslagenaffaire. Innoveren betekent investeren én leren van goede voorbeelden. Ik noem één zo’n voorbeeld, niet voor niets de winnaar van de European Public Sector Award (2019). Vlaanderen introduceerde het Groeipakket: alle toeslagen voor kinderen, van kinderbijslag tot extra toekenningen voor gezinnen met lage inkomens en zorgtoeslag voor de ondersteuning van kinderen met een handicap, gebundeld in één werkwijze. Alle kindgebonden bijdragen worden automatisch toegekend en overgemaakt, zonder dat ouders hiervoor een aanvraag hoeven in te dienen.

Vanuit BZK dragen wij graag zowel inhoudelijk als financieel bij aan de campagne voor de verkiezing van Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Die verkiezing biedt vernieuwers de mogelijkheid om de innovatieparels, waar ze trots op zijn, in de spotlights te zetten.

De grootste winst zit in het publiek delen van al die mooie innovatieparels, die met deze campagne aan de oppervlakte kunnen komen. Ik wil er graag aan bijdragen dat die rijke oogst aan overheidsinnovaties gestructureerd online voor iedere ambtenaar als een bron van inspiratie ontsloten wordt. Ik stel mij ook voor dat de keur aan innovaties, die wij met de verkiezing hopen binnen te halen, een mooie basis gaat vormen voor de actieve uitwisseling van kennis en ervaring over innovaties en over innovatieve werkwijzen.

Kent u een overheidsinnovatie die meer aandacht verdient? Nomineer dan nu !