Shortlist kandidaten Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2023 bekend

Den Haag, 13 juli 2023 – De shortlist kandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2023 zijn bekend!
Uit alle inzendingen zijn acht overheidsmanagers geselecteerd voor de tweede ronde: de jurygesprekken. “Deze managers zijn stuk voor stuk uitblinkers! Zij werken niet alleen hard aan de opgaven waar de overheid voor staat, maar zorgen ook dat de mensen in hun organisatie met met passie en plezier naar hun werk gaan. Want alleen zo kunnen we als overheid maatschappelijke vraagstukken oplossen” aldus Jetta Klijnsma, juryvoorzitter en commissaris van de Koning in Drenthe. 

Meer dan honderd overheidsmanagers, werkzaam binnen ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen werden voorgedragen in het kader van het thema van de Verkiezing ‘Met Passie en Plezier voor de Publieke Zaak’.

De acht shortlistkandidaten zijn:

  • Iris Berkhout (Afdelingshoofd Bestuur, Maatschappij en Regelgeving, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap)
  • Afke Besselink (Afdelingsmanager Concerndienstverlening, Gemeente Rotterdam, )
  • Jan Hendrik Dronkers (Secretaris-Generaal, Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat)
  • Rosanne Franken (Gemeentesecretaris, Gemeente Waalre)
  • Alida Oppers (Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs)
  • Jacqueline Rutjens (Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding) 
  • Duco Stuurman (Stedelijk Directeur Sociaal, Gemeente Amsterdam)
  • Frans Swinkels (Concerndirecteur, Gemeente Tilburg)

Lees hier meer over deze kandidaten.

Na het gesprek tussen de ‘shortlisters’ en de jury wordt begin oktober bekend gemaakt wie de drie finalisten zijn. De finalisten worden vervolgens bezocht op hun werkplek door een afvaardiging van de jury. Uiteindelijk wordt op dinsdag 28 november tijdens de uitreiking in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag één van de finalisten gekroond tot ‘Overheidsmanager van het Jaar 2023’. 

Over de Verkiezing
Met de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar wil de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) een platform bieden aan excellent overheidsmanagement en daarmee kennisdeling binnen de publieke sector bevorderen. De award Overheidsmanager van het Jaar is daarmee dé beloning voor krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap. Om aan zoveel mogelijk verschillende managers een podium te bieden, werken we bovendien elk jaar met een uniek thema. Het thema van deze editie is ‘Met passie en plezier voor de publieke zaak’.

Over de jury
Behalve voorzitter Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning provincie Drenthe) bestaat de jury uit: Tanachia Ashikali (Universitair docent Bestuurskunde Universiteit Leiden), Cor Burgmeijer (Directeur Integrale klantreizen bij UWV & Overheidsmanager van het jaar 2021), Martin Chaigneau (Senior Adviseur Volksgezondheid, gemeente Utrecht), Paul Depla (Burgemeester Breda), Bram de Klerck (Directeur-Generaal Algemene Bestuursdienst), Krista Kuipers (Plaatsvervangend Secretaris-generaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Esther Lieben (Algemeen Directeur Veiligheidsregio Haaglanden), José Manshanden (Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam en Overheidsmanager van het Jaar 2015), Mariël Middendorp (Secretaris-Algemeen Directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland), , Sylvo Thijsen (Directeur Staatsbosbeheer en Overheidsmanager van het Jaar 2019) en Dwight van van de Vijver (Hoofd Media en Communicatie bij de Reclassering). 

Partners
De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar is een initiatief van de VOM. De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, PA Consulting, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2023 ga je naar www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn.