Op 5 maart 2018 vond er in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een lunchbijeenkomst plaats over Europese trends van vernieuwing en innovatie. Het ministerie organiseerde deze bijeenkomst samen met het European Institute of Public Administration (EIPA) en de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). Een aantal sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun kennis en ervaring over innovatieve praktijkvoorbeelden in Europa.

Overheidsorganisaties in Europa zien zich steeds vaker gesteld voor complexe uitdagingen die innovatieve oplossingen vereisen. Tijdens de lunchbijeenkomst in het auditorium van het ministerie kwamen diverse innovatieve oplossingen aan bod. Frans van Dongen, programmamanager bij het Ministerie van BZK, begeleidde de bijeenkomst, introduceerde de gastsprekers en sprak de wens uit de kennis van succesvolle praktijvoorbeelden die met de European Public Sector Award (EPSA) in beeld komen breder te delen ter inspiratie. Om dit te bewerkstelligen waren Harrie Scholtens, Daniël van Geest, Michael Burnett en Harriet Ellwein uitgenodigd. Maarten van Zaane sloot de bijeenkomst af met de kickoff voor de verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018.

Het doel van de EPSA en trends van vernieuwing en innovatie

EPSA-projectleider Harrie Scholtens verzorgde een introductie over EIPA en stelde dat EIPA zichzelf als platform wil profileren waar innovatieve projecten en organisaties een podium krijgen. Dit podium wordt o.a. geboden met de EPSA-verkiezingen. De awards leiden tot bekendheid voor best practices, meer bereik en een netwerk van vernieuwers. EIP-expert Michael Burnett schetste vervolgens een beeld van de gesignaleerde trends zoals digitalisering, stakeholder engagement, participatie, efficiency en transparantie. Hij concretiseerde de trends aan de hand van diverse succesvolle EPSA praktijkvoorbeelden.

Vensters en Nordwärts als voorbeeld

Eén van de genomineerden voor de EPSA-2017 was het project ´Vensters´. Namens Vensters was programmamanager Daniël van Geest te gast als derde spreker. Van Geest werd geïnterviewd door Olav Welling, directeur Ambtenaar & Organisatie bij het Ministerie van BZK. Van Geest stelde dat Vensters is ontstaan om overzicht te scheppen in de sturings- en controlgegevens die managers gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden. In de praktijk krijgt dat vorm door een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee de prestaties van de eigen organisatie inzichtelijk gemaakt worden en vergeleken met die van andere organisaties, om ervan te leren.

Eén van de winnaars van de EPSA-2017 was ook aanwezig. Harriet Ellwein vertelde het publiek over ´Nordwärts´, een project van de stad Dortmund. waarmee op parcipitatieve wijze geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het noorden van de stad. De cijfers van werkloosheid dalen snel door de investeringen, maar Ellwein was vooral enthousiast over het feit dat ‘Nordwärts’ inmiddels echt als ´partner in het noorden´ wordt gezien.

Verkiezing en dankwoord

Afsluitend kreeg Maarten van Zaane, secretaris-directeur van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) het woord. Van Zaane kondigde in zijn toespraak de verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 aan. Hij vertelde over de winnaars van voorgaande jaren, wat hen zo bijzonder maakt en riep het publiek vooral op om na te denken over de vraag welke organisaties binnen de overheid dit jaar het verschil maken. Nomineren kan via https://www.overheidsawards.nl/nomineer/

Frans van Dongen onderschreef deze oproep en bedankte het publiek voor de aanwezigheid en de sprekers voor hun bijdragen. Hij kondigde aan, dat het ministerie binnenkort een bijeenkomst zal organiseren over de kunst van het innoveren, waarbij het binnenkort te verwachten boek “Van indammen naar laten stromen” van Menno Spaan in de spotlights zal staan; een toegankelijke guideline voor innovatie, gebaseerd op een uitgebreide analyse van ca. vijftien succesvolle praktijkvoorbeelden uit de publieke sector.

Voor meer relevante informatie wordt verwezen naar de volgende weblinks: