Den Haag, 22 september 2021 – De finalisten van de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021 zijn bekend. Tien overheidsinnovaties hielden in de Werkspoorfabriek in Utrecht een pitch voor de jury, onder leiding van juryvoorzitter Jan van Zanen. 

Na uitvoerig overleg heeft de jury gekozen voor: de CoronaMelder App, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Huishoudboekje, van de gemeente Utrecht, en XTC, daar zit een luchtje aan, van het Openbaar Ministerie. Deze drie innovaties gaan met elkaar de strijd aan in de finale, die op donderdag 18 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal.

CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. Deze waarschuwt gebruikers als zij in de buurt zijn geweest van iemand met corona. Zo kunnen zij voorkomen dat ze onbewust mensen in hun omgeving besmetten. De app is de meest gedownloade app van de overheid met een zeer brede bekendheid in Nederland en zorgt voor een wijde informatieverspreiding over het virus en de manier waarop men zich hiertegen kan beschermen. Deze is onder grote maatschappelijke urgentie en grote politieke druk door de overheid zelf ontwikkeld. De jury was onder de indruk van het feit dat dit op transparante wijze door de overheid zelf is gedaan. De app is open source ontwikkeld: vanaf dag één was er complete openheid over het proces en gedurende de ontwikkeling is de app continu getest op zowel technische werking, als ook toegankelijkheid en informatieveiligheid. De snelheid waarmee de applicatie geïmplementeerd is, noemenswaardig. De werkwijze en de app zelf kunnen breder worden ingezet. De jury waardeert de inclusiviteit van de app: deze is beschikbaar in verschillende talen en ook door dove en blinde mensen te gebruiken. De inzending van de CoronaMelder-app is niet alleen vernieuwend maar ook gedurfd.  

Het Huishoudboekje

Door middel van het Huishoudboekje helpt de gemeente Utrecht mensen met financiële zorgen en stress. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de vaste lasten uit de inkomsten van een deelnemer over en voorziet de deelnemer van een maandelijks uit te geven bedrag. Zij vangt met een gemeentelijke buffer schommelingen in inkomsten en lasten op en geeft de deelnemer met een app inzicht in de eigen financiële situatie. De innovatie zet de gebruiker centraal, door samen te kijken welke hulp nodig is, met het uiteindelijke doel om weer financieel zelfstandig te worden. Verder bepaalt de deelnemer zelf de einddatum en houdt hiermee het heft in eigen hand. De jury is onder de indruk van het grote praktische nut van de innovatie en de doordachte manier waarop zij mensen helpt. De innovatie heeft een duidelijke publieke meerwaarde omdat zij inspeelt op een zeer urgent schuldprobleem. Het Huishoudboekje bewijst haar succes door na een lange looptijd nog steeds te functioneren en steeds verder te worden aangepast en opgeschaald. De jury prijst de toegankelijkheid voor deelnemers en de manier waarop het project inspeelt op de wensen van betrokkenen. De inspirerende werking en toepasbaarheid van de innovatie zijn hoog.

XTC, daar zit een luchtje aan

De innovatie van het Openbaar Ministerie ‘XTC, daar zit een luchtje aan’ maakt van elke burger een speurneus. Door middel van een parfum dat dezelfde geur heeft als een ecstasy lab kan iedereen een XTC-lab herkennen. Dit parfum heeft, met behulp van een grootschalige en succesvolle reclamecampagne, het bewustzijn onder de burgers van deze labs vergroot. De jury was zeer onder de indruk van de verfrissende en creatieve aanpak van dit project, zeker binnen een klassieke organisatie als het OM. Het is origineel, innovatief en centreert een probleem dat voorheen wellicht niet bij iedereen bekend was. Verder was de jury zeer te spreken over de simpele manier waarop het project burgerparticipatie heeft weten te vergroten. Een zeer inspirerend aspect van het project was dat twee individuen met een klein budget een heel proces hebben kunnen opzetten dat heeft geleid tot een vertienvoudiging van het originele budget in mediawaarde. Met bovendien (media)aandacht in tal van andere landen. Dit stimuleert en inspireert de ondernemende ambtenaar tot creatief en out of the box denken.

Op 6, 13 en 20 oktober ontvangen de finalisten een delegatie van de jury tijdens een werkbezoek. Het werkbezoek geeft de finalisten de kans om de jury te overtuigen van het feit dat hun innovatie de beste is.

Over de Verkiezing

Vanaf 2021 organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Deze verkiezing zal jaarlijks afgewisseld worden met de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. In samenwerking met verschillende partners zoeken wij tijdens de ‘Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar’ naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. De verkiezing heeft tot doel kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers.

Wat is een overheidsinnovatie?

Een overheidsinnovatie heeft verschillende kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn dat een succesvolle overheidsinnovatie zich heeft bewezen, toegevoegde publieke waarde meerwaarde heeft, wordt (h)erkend en ervaren door burgers op een zo direct mogelijke wijze en een inspiratie vormt voor anderen. Er is uit eerder genoemde samenwerking tussen het ministerie van BZK, de VOM en VB een leidraad tot stand gekomen met drie dimensies, waar verscheidene criteria aan gekoppeld zijn. Een verdere toelichting vindt u op de pagina over de dimensies van de overheidsinnovatie.

Partners 

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.

Jury

Bij de jurysamenstelling is in acht genomen dat verschillende bestuurslagen binnen de overheid en het bedrijfsleven goed vertegenwoordigd zijn. De jury bestaat uit de volgende leden:

 • Jan van Zanen (juryvoorzitter), voorzitter VNG en burgemeester van de gemeente Den Haag;
 • Ger Baron, Chief Technology Officer, Gemeente Amsterdam;
 • Renée Bergkamp, provinciesecretaris, Provincie Noord-Holland;
 • Dieuwke Boersma, Chief Technology Officer, ESDEC;
 • Albert-Jan Kruiter, directeur en oprichter van het Instituut Publieke Waarden;
 • Loes Mulder, secretaris-generaal, Ministerie SZW;
 • Mirko Noordegraaf, vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) Universiteit Utrecht & Voorzitter VB, USBO;
 • Paulien Pistor, interim directeur strategie en transitie bij Waternet Amsterdam;
 • Piet Sennema, secretaris-directeur, Waterschap Aa en Maas;
 • Rosanne Stotijn, Chief Change Officer, Sociale Verzekeringsbank;
 • Arre Zuurmond, voormalig Ombudsman Metropool Amsterdam.

Volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn voor het laatste nieuws over de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021.

0 reacties